Mládež spieva 2019

Koncerty
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
-

Srdečne Vás pozývame na celoštátnu postupovú súťaž a prehliadku detských speváckych zborov Mládež spieva 2019, ktorej jubilejný 50. ročník sa uskutoční v dňoch 29. - 30. mája 2019 v Dome kultúry v Prievidzi (F. Madvu 11).

Vyhlasovateľom a odborným garantom prehliadky je Národné osvetové  centrum v Bratislave Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva,  vedy, výskumu a športu SR. Hlavným organizátorom je Regionálne kultúrne  centrum v Prievidzi.

Jubilejného ročníka sa zúčastní 13 detských speváckych zborov z celého Slovenska a domáci detský spevácky zbor Liberi Cantantes, ktorý pôsobí pri ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi.

Hosťom prehliadky bude renomovaný Bratislavský chlapčenský zbor pod vedením víťazky projektu Slovenka roka Mgr. art. Magdalény Rovňákovej, Art.D.

Taktiež by sme Vám radi dali do pozornosti sprievodné podujatia prehliadky, ktorými sú Burza nôt, publikácií a CD albumov a workshop pre členov DSZ pod vedením významného prievidzského dirigenta PaedDr. Alfonza Poliaka, PhD, ako aj záverečný galakoncert podujatia s účasťou Orchestra ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi.

Vstup na všetky podujatia je voľný.

PROGRAM

Streda 29. 5. 2019 o 15.00 h

PRIVÍTANKA NA NÁMESTÍ SLOBODY, PRIEVIDZA

Účinkujú zúčastnené detské spevácke zbory.

Vstup voľný

 

18.00 h

KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ STREDISKO V PRIEVIDZI

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE PREHLIADKY A KONCERT HOSŤUJÚCEHO ZBORU

Bratislavský chlapčenský zbor (dirigujú Magdaléna Rovňáková a Gabriel Rovňák ml.)

Vstup voľný

 

Štvrtok 30. 5. 2019 o 9.30 h

KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ STREDISKO V PRIEVIDZI

KONCERT SPEVÁCKYCH ZBOROV

 • Detský spevácky zbor LIBERI CANTANTES pri ZUŠ L. Stančeka, Prievidza
 • Spevácky zbor Nádej pri ZUŠ, Rimavská Sobota
 • Dievčenský spevácky zbor OZVENA, Vranov nad Topľou
 • Detský spevácky zbor VOCE EUFONICO pri ZUŠ Nová Baňa
 • Detský spevácky zbor FELIX pri ZUŠ, Heľpa
 • Detský spevácky zbor„veľkých“ Schola Mariana pri Spojenej cirkevnej škole Marianum, Komárno
 • Detský spevácky zbor LIENKA pri SZUŠ Múza, Humenné
 • Detský spevácky zbor Hlohovčatá, Hlohovec
 • Detský spevácky zbor ZUŠ Franza Schuberta, Želiezovce
 • Detský spevácky zbor SUPERAR, Detva
 • Spevácky zbor ZUŠ, Senica
 • Detský spevácky zbor ZUŠ Dezidera Kardoša, Bánovce nad Bebravou
 • Detský spevácky zbor pri ZUŠ Józsefa Janigu, Veľký Meder

Vstup voľný

 

12.00 h – 18.00 h

BURZA NÔT, PUBLIKÁCIÍ A CD ALBUMOV

v spolupráci s Hudobným fondom

 

19.00 h

ZÁVEREČNÝ GALAKONCERT SO SPRIEVODOM ORCHESTRA PRI ZUŠ LADISLAVA STANČEKA V PRIEVIDZI

spojený so slávnostným vyhlásením výsledkov Mládež spieva 2019 

Vstup voľný

 

Hlavný partner podujatia Fond na podporu umenia

Kontakt: www.rkcpd.sk

Odporúčané akcie