Quantcast

Nedeľná klasika: Majstri gitár 2021

Koncerty
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Od do

Multiinštrumentálny  koncert od obdobia renesancie až po súčasnú hudbu Latinskej Ameriky v  podaní Adama Marca (klasická gitara, osemstrunová romantická gitara) a Petra Tomku (klasická gitara, akustická gitara, gitarová lutna,  Guitharm, Guitacello, Bouzouki, Spacedrum, Cajon, Duclar). 


Interpreti  predvedú multižánrový a multiinštrumentálny, prevažne gitarový koncert,  na ktorom zaznie tvorba najmä Latinskej Ameriky. Nebudú chýbať  rytmy milongy a tanga pri príležitosti 100. výročia narodenia  argentínskeho velikána Ástora Piazzollu, ale aj typické hudobné formy  Brazílie ako bossa nova, samba a choro. Pútavý program jeho aktéri  otvoria reprodukciou renesančnej hudby na replikách dobových nástrojov a  uzavrú ho tzv. world music s typickými orientálnymi, gréckymi a  iberskými melódiami, pričom nebude chýbať ani vlastná tvorba a  improvizácie. 

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Záhradnícka 19

Program 

  • Štěpán Rak / Renesančné pokušenie – Ária s variáciami
  • Máximo Diego Pujol / Milonga y Tango
  • Jiří Jirmal / Baden Jazz Suite
  • João Teixeira Guimarães / João Pernambuco / Sons de Carrilhőes
  • Egberto Gismonti / Água e Vinho
  • Alfredo da Rocha Vianna Filho / Pixinguinha / Carinhoso
  • Ástor Piazzolla / Café, Nightclub
  • Yorgos Nousis / Grensenlose Fantasy
  • Peter Tomko /Spacedrum Dream

Vstupné: 5 € 

Podujatie sa koná s finančným príspevkom Hudobného fondu www.hf.sk 


Adam Marec

je absolventom žilinského konzervatória a Akadémie umení v Banskej  Bystrici v hre na gitare. V rokoch 2005 a 2006 absolvoval stáže  v Taliansku (Giampaol Bandini) a vo Francúzsku (Olivier Chassain).  V roku 2010 ukončil doktorát pod vedením prof. Jely Špitkovej.  Pravidelne sa venuje koncertnej činnosti ako sólový hráč, ako sólista  s orchestrom (ŠKO Žilina, Mucha Quartet, Warchalovci a i.), či člen  komorných zoskupení (Slavonic Duo s A. Baranom, Invention Quartet s E.  Varhaníkovou, R. Raganom st., P. Solárikom).  Adam Marec má na konte tri  hudobné nosiče a v súčasnosti pripravuje sólový album s výlučne  slovenskou gitarovou tvorbou. Okrem koncertnej činnosti sa venuje aj  pedagogickej činnosti (Konzervatórium J. L. Bellu, AU B. Bystrica  a Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v B. Štiavnici). Na pôde  akadémie v Banskej Štiavnici od roku 2009 organizuje Medzinárodné  interpretačné dni klasickej gitarovej hry. Pravidelne je pozývaný ako  lektor majstrovských kurzov doma i v zahraničí. 

Peter Tomko

pochádza z Levoče. Štúdium v hre na gitare absolvoval na  Konzervatóriu v Košiciach a Akadémii umení v Banskej Bystrici.  Spolupracoval s mnohými umelcami a telesami v oblasti vážnej hudby,  napr. Due solli - duo s flautou, v zoskupení interpretujúcom renesančnú  a barokovú hudbu - Tomko Quartet, v gitarovom duu Marec – Tomko,  Slovenskou filharmóniou - Košice a v mnohých iných. Pravidelne sa  zúčastňuje na rôznych umeleckých a kultúrno-spoločenských podujatiach,  rovnako ako aj na nahrávkach pre rozhlas a TV. Je držiteľom viacerých  ocenení a titulu laureáta a ceny prezidenta SR. Spolupracuje aj  s umelcami populárnej, džezovej hudby a world music (Marián Čekovský  band, Kristína, Twiins, Hrdza, Rytmus, Ego, Tina, Peter Lipa, Henry  Tóth, Emil Frátrik, Marcel Buntaj,  Katarína Koščová a i.). V súčasnosti  pôsobí ako pedagóg na SZUŠ a dvoch Konzervatóriách  v Košiciach.

www.rkcpd.sk


Odporúčané akcie