Nedeľná klasika: Ensemble Thesaurus Musicum

Koncerty
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
-

V septembri cyklus vážnej hudby s názvom Nedeľná klasika prináša hudobné zoskupenie Ensemble Thesaurus Musicum, ktoré sa špecializuje na hudbu v období renesancie a baroka, ktoré hudobníci prinášajú na historických hudobných nástrojoch.

Ensemble Thesaurus Musicum tvoria: 

  • Soprán - Zuzana Marczelová
  • Viola da Gamba a violončelo - Alexander Botoš
  • Arcilutna – Michal Hottmar

Vstupné: 5 € 

Kontakt: www.rkcpd.sk


Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia www.fpu.sk
Podujatie sa koná s finančným príspevkom Hudobného fondu www.hf.sk

Odporúčané akcie