Novoročný vokálny koncert s poéziou Milana Rúfusa

Koncerty

Na koncerte sa predstavia sopranistky Dominika Mičíková a Veronika Gregušová s klavírnym sprievodom poprednej zbormajsterky Blanky Juhaňákovej. Vystúpenie bude obohatené o umelecký prednes v podaní Ulricha Ulmana.

Sobota 12. január 2019 o 17:00

Galéria Regionart

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Záhradnícka 19

Vstupné: 5 €

Kontakt: www.rkcpd.sk

 

Program vokálneho koncertu mladých nádejných slovenských sopranistiek Veroniky Gregušovej a Dominiky Mičíkovej:
 
Cézar Franck - Panis Angelicu
 
Johan Sebastian Bach - Ária Quia respexit humilitatem z diela Magnificat
 
Adolphe Adam - O Holy Night
 
Georg Friedrich Hãndel - Ária z oratória Mesiáš
 
Giuseppe Giordani - Caro mio ben
 
Georg Friedrich Hãndel - Ária z opery Rinaldo
 
Wolfgang Amadeus Mozart - Ária Zuzanky z opery Figarova svadba
 
Antonio Vivaldi - Ária Domine Deus z diela Gloria
 
Giacomo Puccini - Ária Lauretty z opery Giani Schicchi
 
Giulio Caccini - Ave Maria
 
Franz Schubert - Ave Maria
 
Andrew Lloyd Weber - Pie Jesu
 
Klavírna spolupráca:
prof. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD.
 
Umelecké slovo:
Mgr. Ulrich Ulmann

Odporúčané akcie