Nedeľná klasika: Cappella Istropolitana Kvintet

Koncerty
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
-

 • Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • hlavný partner podujatia Fond na podporu umenia

Vás pozývajú na KONCERT z cyklu Nedeľná klasika

Cappella Istropolitana Kvintet 

22. november 2020, 17:00 h 


Komorný orchester  Cappella Istropolitana  vznikol v roku 1983 z popredných slovenských   komorných hráčov a sólistov. Názov orchestra pochádza z latinského slova  Istropolis – mesto na Dunaji. Na základe svojich vysokých kvalít bola  Cappella Istropolitana v roku 1993, pod vedením Roberta Marečka,  menovaná Magistrátom mesta za Komorný orchester hlavného mesta  Bratislava. Jadro orchestra tvorí 15 hráčov a jeho repertoár pozostáva  z diel nemeckého a talianskeho baroka, klasických a romantických diel až  po hudbu 20. Storočia. Od začiatku svojej umeleckej činnosti sa stal  orchester pevnou súčasťou domácej i zahraničnej hudobnej scény.  Vystupoval v takmer každej krajine Európy, v USA, Kanade, Čile, Peru,  Izraeli a i. a býva pravidelným hosťom na významných európskych  festivaloch, ako napr. Bratislavské hudobné slávnosti, Pražská jar,  Schleswig-Holstein festival a festivaloch v Kolíne, Nice, Nancy,  Wiesbadene a iných. Popri bohratej koncertnej činnosti sa orchester  venuje a realizácii zvukových nahrávok, ktorých vydal už viac ako 120.  Za ich bohatú predajnosť získal 2 platinové dosky.

https://www.cappellaistropolitana.com/ 


 • Koncert sláčikového kvinteta komorného súboru mesta Bratislava Cappela Istropolitana bude možné sledovať na YouTube kanáli RKC v Prievidzi BEZPLATNE.

Na základe uvoľnenia opatrení v súvislosti s organizovaním kultúrnych podujatí umožňujeme účasť divákov na našich koncertoch počnúc 22.11.2020 (polovičná kapacita sály).

 • Koncert, ktorý sa uskutoční v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi, bude interpretovaný kvintetom tohto významného telesa na čele s umeleckým vedúcim Cappelly Istropolitana Robertom Marečkom
 • Vstup priamo na podujatie zadarmo - nutnosť rezervácie t.č. 046 512 18 20

Program:

Ilja Zeljenka: Musica Slovaca

Lucia Chuťková: Surfer ők  - sólo kontrabas František Výrostko ml. – SVETOVÁ PREMIÉRA

Antonín Dvořák: Sonatína pre husle a klavír op.100 v úprave pre sláčikové kvinteto

 1. Allegro Risoluto
 2. Larghetto
 3. Scherzo
 4. Finale

Béla Bartók: Rumunské tance

 1. Jocul cu bâtă
 2. Brâul
 3. Pe loc
 4. Buciumeana
 5. Poarga Românească
 6. Mărunțel

Účinkujú:

 • Robert Mareček - 1. husle
 • Beáta Rašková - 2. husle
 • Eduard Vaněk - viola
 • Peter Kiráľ - violončelo
 • František Výrostko ml. - kontrabas

www.rkcpd.sk

Hlavný partner podujatia Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia

 

S finančným príspevkom Hudobného fondu

Hudobný fond - logo

Odporúčané akcie