Príbehy argentínskeho tanca

Koncerty
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
-

Vystúpenie: 3. oktróbra 2019 o 18:00 h v RKC v Prievidzi, Záhradnícka 19


PiaTango Project:

  • Iveta Štrbák Pandiová - spev
  • Samuel Mikláš - husle
  • Karol Kompas - gitara, aranžmány
  • Andrej Behúl - kontrabas, basgitara
  • Karol Brnka - bicie, perkusie


Program:

A. Piazzolla, C. Gardel, G. H. Matos Rodríguez, Á. G. Villoldo Arroyo, M. Simone, K. Kompas

 

Vstupné 5 €

 

Projekt Príbehy argentínskeho tanga nekomerčným spôsobom prezentuje slovenskému publiku tradičné  argentínske tango ale i Tango Nuevo, čo je novšia podoba argentínskeho  tanga s prvkami jazzu a klasickej hudby. Oba tieto štýly argentínskeho  tanga sú atraktívne pre bežného i náročnejšieho poslucháča. Preto našou  cieľovou skupinou je široká verejnosť. Dramaturg projektu a hudobný  ansámbel PiaTango Project zostavili koncertný program z diel autorov ako Carlos Gardel, Juan D'Arienzo, Osvald Pugliese, Mercedes Simone, Astor  Piazzolla a i. Program bude sprevádzaný hovoreným slovom, v ktorom bude  publiku stručne prezentovaná história argentínskeho tanga. Tento  koncertný program bude PiaTango Project prezentovať v 4 vybraných  slovenských mestách počas jesene 2019.

 

PiaTango Project (založené v roku 2017), ako už čiastočne názov prezrádza, je hudobná  formácia, ktorá interpretuje argentínske tango, ale najmä tvorbu  argentínskeho skladateľa Astora Piazzollu. Tento skladateľ bol  zakladateľom hudobného štýlu Tango Nuevo a vo svojich kompozíciách  spájal tradičné argentínske tango, klasickú hudbu a jazz. PiaTango  Project však interpretujú aj tradičné argentínske tango, spievané, aj  inštrumentálne. Všetky skladby hrajú vo vlastných aranžmánoch napísaných  výlučne pre toto zoskupenie. Slovenskému publiku sa  predstavili na  niekoľkých festivaloch aj samostatných koncertoch. 

Interpretujú diela autorov: Astor Piazzolla, Carlos Gardel, Mercedes Simone, Karol Kompas a iní.


Dramaturg projektu: Karol Kompas

Manažér projektu: Mariana Neumanová

https://www.facebook.com/PiaTangoProject/

https://www.youtube.com/watch?v=KJv6ZiwbxAw

https://www.youtube.com/watch?v=D14Tj94OA_o

https://www.youtube.com/watch?v=5Foqa6XbfR8

https://www.youtube.com/watch?v=1pakrj1oOAk

https://www.youtube.com/watch?v=VYgpc01QDo8

 

Hlavný partner podujatia Fond na podporu umenia

Odporúčané akcie