SAXOPHONE SYNCOPATORS

07.07.2017 - 21:30 - 22:30
starý ragtime a hot jazz s premietaním nemej grotesky Charlieho Chaplina v podaní saxofónového kvarteta SAXOPHONE SYNCOPATORS

SAXOPHONE SYNCOPATORS je unikátne saxofónové kvarteto, ktoré hrá veselý ragtime zo začiatku minulého storočia ale aj vážnu hudbu. RAGTIME je príjemná hravá hudba z rokov 1910 až 1920, kedy saxofón, ako hudobný nástroj, zažíval svoj najväčší vývoj. Koncerty tohto žánru sa tešia mimoriadnemu úspechu doma aj v zahraničí, nakoľko je Saxophone Syncopators jediné hudobné zoskupenie v strednej Európe, ktoré tento žáner hrá. Na dosiahnutie čo najvernejšieho a najautentickejšieho zvuku používajú  historické hudobné nástroje z 30-tych rokov minulého storočia. Saxophone Syncopators vytvorili unikátny audio-vizuálny projekt Večer s Chaplinom, v ktorom naživo sprevádzajú nemý film Charlieho Chaplina starými ragtimami tak, aby dokonale ladili s komickými scénkami filmov.

Obsadenie: Pavol Hoďa - soprán/alt/c-melody saxofón, Frederika Babuliaková - alt saxofón, Ján Gašpárek - tenor saxofón, Ladislav Fanzowitz - barytón saxofón, aranžmány

vstupné: 7,00 €, študenti a členovia KPH 5,00 €
v prípade nepriaznivého počasia sa koncert uskutoční v kongresovej sále Kultúrneho centra Bojnice

 

Hlavné menu