Slovo v obrazoch

Koncerty

Slovo v obrazoch

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi sa s rokom 2013 rozlúči koncertom vážnej hudby spojeným s vernisážou fotografií tenoristu MgA. Petra Ripku, rodáka z Prievidze. V rámci koncertu zaznejú diela skladateľov: A.L.Weber, L. Luzzi, M. Reger, F.M.Bartholdy v podaní MgA. Petra Ripku a MgA. Ľubice Divulitovej. Obaja interpreti pedagogicky pôsobia na Cirkevnom konzervatóriu v Opave. V  klavírnej spolupráci Lukáša Píša uvedú netradičný program s názvom Soireé fotografie a hudby. Výstava fotografií bude pre verejnosť sprístupnená do 10.1.2014.

Príďte sa s rokom 2013 rozlúčiť spolu s nami!

 

Zabezpečuje:

Mgr. art. Jana Pekárová, ArtD.

Termín a miesto konania:

27.12.2013 o 18:00 h , Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Odporúčané akcie