Záverečný koncert Prievidzských zborových dielní 2023

Koncerty
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Od do

V nedeľu 4. júna o 16.00 h okrem účastníkov Prievidzských zborových dielní na záverečnom koncerte vystúpi aj Spevácky zbor mesta Senica CANTILENA. Zbor vedie Mgr. art. Jozef Chabroň, ArtD., ktorý je taktiež zbormajstrom Slovenského filharmonického zboru. 


Prievidzské  zborové dielne organizuje Spevácky zbor Rozkvet v spolupráci s  Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi od roku 2015. 

Dvojdňové  vzdelávacie podujatie (3. - 4. júna 2023 v RKC v Prievidzi) umožňuje  milovníkom zborového spevu pracovať pod vedením renomovaných lektorov,  ktorými sú špičkoví zboroví dirigenti zo Slovenska a Českej republiky.Zámerom  dielní je možnosť profesionálneho rastu nielen spevákov - členov  speváckych zborov, ale aj ich dirigentov a umeleckých vedúcich, ktorí  cez dielne získajú cenné rady a skúsenosti.Podujatie sa zameriava na tri oblasti zborovej tvorby, ktoré frekventanti absolvujú postupne v rámci jednotlivých blokov.

Dielne zborového spevu v roku 2023 sú venované: 
*Černošským spirituálom (MgA. Kamila Zenklová / ČR)
*Skvostom zborovej tvorby 20. storočia (Mgr. art Jozef Chabroň, ArtD.)
*Súčasnej zborovej tvorbe (doc. Mgr. art. Monika Bažíková, ArtD.)

Zborové  dielne vyvrcholia v nedeľu 4. júna 2023 o 16.00 h,  na ktorom svoje  poznatky a zručnosti z dielní zúročia frekventanti dielní pod vedením  všetkých troch lektorov a koncert hosťa Speváckeho zboru mesta Senica Cantilena pod taktovkou Jozefa Chabroňa.

Vstupné na záverečný koncert: 5 €www.rozkvet-zbor.sk

www.rkcpd.sk

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia: www.fpu.sk

Odporúčané akcie