Dom kultúry Nováky

Adresa

M. R. Štefánika 9
Nováky 97271
Slovensko
Telefón: 
+421 918 483 608

Od 1.7.2007 bola zriadená nezisková organizácia pod názvom "Kultúrne centrum mesta Nováky, n.o."

 

Orgány KCMN, n.o.

a) Správna rada KCMN
b) Riaditeľ KCMN
c) Dozorná rada KCMN

Členenie KCMN podľa zamerania

 • úsek reklamných a propagačných služieb
 • úsek programový marketing
 • úsek servisno-prevádzkových služieb
 • úsek knižnično-vzdelávacích služieb
 • úsek ekonomický marketing

Zameranie jednotlivých úsekov

Úsek reklamných a propagačných služieb zabezpečuje:

 • plnú reklamno-propagačnú činnosť vo vzťahu k vlastným produktom centra
 • pripravuje a realizuje reklamno-propagačnú službu pre klientov centra ponukou reklamno-propagačných formátov
 • ponuku centra umeleckých i komerčných výstav
 • distribúciu vlastných propagačných materiálov smerom ku klientom centra

Úsek programový marketing zabezpečuje:

 • ponuku priamych programových formátov pre klientov v mieste sídla organizácie
 • vytvára podmienky pre umelecký rozvoj miestnej záujmovej a umeleckej činnosti
 • kreatívne tvorí mesačné programové ponuky centra a zabezpečuje ich realizáciu prostredníctvom prvého kontaktu:
  a) príjem ponúk na realizáciu služieb zo strany klientov dotýkajúcich sa všetkých úsekov centra
  b) poskytovanie služieb kultúrno-spoločenského charakteru i charakteru z hľadiska cestovného ruchu mesta a okolia v jednom svetovom jazyku
  c) realizuje obchodné služby /predpredaj vstupeniek, .../ centra

Úsek knižnično-vzdelávacích služieb zabezpečuje:

 • na princípoch verejno-prospešných služieb oblasť knižničnej činnosti, v zmysle zákona o knižniciach
 • pre klientov knižnice knižný servis vrátane doplnkových služieb súvisiacich s predmetnou činnosťou
 • zabezpečuje vzdelávacie služby pre klientov formou kurzovej činnosti a iných aktivít v rámci poskytovania služieb v oblasti vzdelávania

Úsek ekonomický marketing zabezpečuje:

 • internú i externú ekonomickú agendu centra
 • realizuje ekonomické vedenie centra v zmysle zákona 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách a k nemu príslušných a ekonomických zákonov
 • v rámci formátov pre klientov zabezpečuje ekonomickú produkciu formátov
 • realizuje PAM zamestnancov a personalistiku agentúry
 • zabezpečuje spisovú službu a evidenciu majetku (inventarizáciu)

Úsek servisno-prevádzkových služieb zabezpečuje:

 • realizuje prevádzkové potreby centra vo vzťahu k prevádzke objektov zakladateľa agentúry
 • zabezpečuje vnútro agentúrny servis služieb vo vzťahu k prevádzkovým požiadavkám centra
 • vytvára servisnú ponuku služieb vo vzťahu k verejnosti
 • realizuje ponuku servisných služieb vo vzťahu ku klientom centra
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Hlavné menu

Sekundárne menu