Farský kostol sv. Bartolomeja

Adresa: Pribinovo námestie Prievidza 97101 Slovensko
Telefón:
Web:

Aktuálne akcie

Neboli nájdené žiadne akcie.

Popis

Farnosť v Prievidzi bola založená začiatkom 13. storočia. V roku 1321 hradná fara zanikla, a onedlho sa začalo so stavbou novej – mestskej fary a farského kostola. Počas rokov kostol prešiel rôznymi zmenami. Interiér sa nezachoval v pôvodnom stave, zachovali sa len niektoré gotické kostolné predmety , ktoré sa používajú dodnes. Interiér bol doplnený o organ. Veža kostola, postupne dostávala zvony, ktoré zvolávali ľud na bohoslužby a boli tiež signalizačným zariadením v prípade pohrôm. V roku 1523 bola vytvorená na severnej strane freska Snímanie z kríža. Na južnej strane je freska sv. Krištofa. Po rekonštrukcii strechy a iných opravách bol kostol sv. Bartolomeja zaradený medzi národné kultúrne pamiatky[1]. V roku 1969 bol farský kostol vykradnutý. Zaujímavosťou exteriéru je umiestnenie slnečných hodín. Po rekonštrukcii strechy a iných opravách bol kostol sv. Bartolomeja zaradený medzi národné kultúrne pamiatky.

Fotogaléria

Mapa

Podobné miesta