Nástupište 1-12 Topoľčany

Adresa:
Telefón: +421 917 113 980

Aktuálne akcie

Neboli nájdené žiadne akcie.

Popis

Nástupište  1-12 / Platform 1-12 je miesto pre súčasnú kultúru s viacdisciplinárnym  zameraním na hudbu, umenie, prezentácie a vzdelávacie aktivity.

Tak  ako nástupištia 1 až 12 Autobusovej stanice v Topoľčanoch spájajú mesto  s ostatnými regiónmi Slovenska a svetom, "Nástupište 1-12 / Platform  1-12" v podchode topoľčianskej stanice je miestom, cez ktoré do mesta  vstupuje kultúra a umenie. 

Multimediálny  priestor pre súčasnú kultúru 'Nástupište 1-12' vzniklo ako projekt  občianskeho združenia OZ Nástupište 1-12. Občianske združenie Nástupište  1-12" vzniklo združením viacerých aktivistov v oblasti kultúrneho  diania.
OZ Nástupište 1-12 rozvíja svoje aktivity v rámci projektu multimediálneho priestoru pre súčasnú kultúru "Nástupište 1-12" 

Projekt  multimediálneho priestoru pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 má  ambíciu pozdvihnúť kultúrne povedomie obyvateľov mesta a jeho okolia  využitím komunikačného a spoločenského potencionálu podchodu pod  Autobusovou stanicou v Topoľčanoch. Nechce byť priestorom uprostred  podchodu nečinne čakajúcim na svojho diváka, chce byť živým umením  kráčajúcim cez podchod spolu s obyvateľmi mesta a jeho okolia.

Projekt  multimediálneho priestoru pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 má  zároveň snahu byť miestom, kde sa obyvatelia mesta a jeho okolia budú  zoznamovať s prácou nadaných mladých ľudí regiónu ako aj zo zahraničia.

Virtuálna 3D prehliadka výstav

Kliknite na odkaz nižšie a pozrite si aktuálnu výstavu pomocou virtuálnej 3D prehliadky:

https://my.matterport.com/show/?m=zDWXcPkDSCL

Fotogaléria

Mapa

Podobné miesta