Quantcast

Literárna súťaž

Pre deti
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
Od do

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej v Prievidzi, vyhlasuje literárnu súťaž pre deti a mládež do 15 rokov na tému ,, Prichádza čas vianočný ".

Odporúčané akcie