Quantcast

ZRUŠENÉ! Rozprávkové javisko 2020

Pre deti
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Od do

Z dôvodu zrušenia vyšších kôl súťaže (krajské, celoštátne) je Rozprávkové javisko zrušené.

Regionálna postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti hornej Nitry

Kontakt: 046 512 18 20, info@rkcpd.sk, www.rkcpd.sk

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Odporúčané akcie