Rozprávkové javisko 2020

Pre deti
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
-

Rozprávkové javisko Divadelnej Prievidze

Regionálna postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti hornej Nitry

Organizátor prehliadky: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

Miesto konania: RKC v Prievidzi

24. september 2020

9:00
PINNOCCHIO                                                               
žiaci 2. roč. 2. časti I. st. LDO pri ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi
Autor: Carlo Collodi, Walt Disney
Réžia: Jarmila Bakusová
35 minút
pre MŠ, I. st. ZŠ10:00
PRINCEZNÁ NA HRÁŠKU
žiaci 3. - 4. roč. I. st. LDO pri ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi
Autorka a režisérka: Dušana Škultétyová
35 minút
pre MŠ, I. st. ZŠ
11:00
KRAJINA AGORD
DS pri SZUŠ Nedožery-Brezany
Autor: Daniel Hevier
Réžia: Anna Gürtlerová
35 minút
pre I. st. ZŠ12:30
O VEĽMI VZÁCNEJ LAMPE
Ella Sofia Vargicová, ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi
Autor: neznámy
Réžia: Dušana Škultétyová
10 minút
pre I. st. ZŠ

DVE MYŠKY
Divadlo Zicherka pri SZUŠ Xoana, Prievidza
Autor: kolektív DS
Réžia: František Kňazovič
15 minút
pre I. st. ZŠ13:30
ZO ŽIVOTA HMYZU
žiaci 1. roč. 2. časti I. st. LDO pri ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi
Autori: Josef Čapek a Karel Čapek
Réžia: Dušana Škultétyová
35 minút

pre I. st. a II. st. ZŠ

VODA A MYDLO
Dorota Peniašková, ZUŠ. L. Stančeka v Prievidzi
Autor: Aldo Nikolaj
Réžia: Dušana Škultétyová
10 minút


Pre 12+


  • Vstupné: 1 € / blok
  • Vstupenky je možné zakúpiť priamo pred predstavením na mieste jeho konania.
  • Vzhľadom na situáciu ohľadom koronavírusu hromadná účasť nebude návštevníkom umožnená.
  • Súťažná prehliadka je určená pre deti do 15 rokov
  • Kontakt: 046 512 18 20, info@rkcpd.sk, www.rkcpd.sk

Ministerstvo kultúry SR - logo 

Odporúčané akcie