Quantcast

Učme sa kultúre: Denný detský tábor 2021

Pre deti
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Od 12.7.2021 - 08:00 do 16.7.2021 - 16:00

DENNÝ DETSKÝ TÁBOR

od 6. júla do 9. júla 2021

Ponúkame i možnosť prihlásiť sa na jednotlivé dni podľa vlastného výberu.

UTOROK 6. 7.

8:00 - 9:00
začiatok dňa
9:00 - 9:45
gajdy
10:00 - 11:30
počítače
12:00 - 13:00
obed
13:30 - 16:00
tvorivé dielne, koniec dňa
STREDA 7. 7.

8:00 - 9:00
začiatok dňa
9:30 - 11:00
kreslené myšlienky
11:15 - 11:45
o hmyze
12:00 - 13:30
obed
13:30 - 16:00
workshopy, koniec dňa
ŠTVRTOK 8. 7.

8:00 - 9:00
začiatok dňa
9:30 - 11:30
letisko
12:00 - 13:00
obed
13:30 - 15:45
tvorivé dielne
16:00
koniec dňa
PIATOK 9. 7.

8:00 - 9:00
začiatok dňa
8:30 - 10:00
rytmus vo výtvarnom umení
10:30 - 12:00
z plochy do priestoru
12:15 - 13:00
obed
13:00 - 16:00
tvorivé dielne, koniec dňa

od 12. júla do 16. júla 2021

Ponúkame i možnosť prihlásiť sa na jednotlivé dni podľa vlastného výberu.

PONDELOK 12. 7.

8:00 - 9:00
začiatok dňa
9:30 - 11:30
včely a ich život
12:00 - 13:00
obed
13:30 - 16:00
tvorivé dielne, workshopy: divadlo, tanec, koniec dňa

UTOROK 13. 7.

8:00 - 9:00
začiatok dňa
9:00 - 9:40
história Prievidze
10:00 - 11:30
počítače
12:00 - 13:00
obed
13:30 - 16:00
tvorivé dielne, koniec dňa
STREDA 14. 7.

8:00 - 9:00
začiatok dňa
9:30 - 11:00
výtvarné diela na zjedenie
11:00 - 11:45
vtáčie búdky, šelmy
12:00 - 13:30
obed
13:30 - 16:00
tvorivé dielne, koniec dňa
ŠTVRTOK 15. 7.

8:00 - 9:00
začiatok dňa
9:30 - 11:30
letisko
12:00 - 13:00
obed
13:30 - 16:00
tvorivé dielne, workshopy, koniec dňa

PIATOK 16. 7.

8:00
začiatok dňa
8:30 - 10:00
rastliny súčasťou umenia
10:30 - 12:00
fotografia ako spojenec
12:15 - 13:00
obed
13:30 - 16:00
workshopy, vyhodnotenie pobytu


  • Deti  budú na dennom pobyte v priestoroch RKC a okolí od 8h do 16h. Počas dňa  budú mať deti v jednotlivých vekových skupinách bohatý program.  Sprevádzať ním ich budú mladí moderátori z Gymnázia V.B.Nedožerského v  Prievidzi a študenti konzervatórií v Banskej Bystrici a Topoľčanoch.
  • Pri  organizovaní denného tábora budeme postupovať podľa hygienických  predpisov, platných v čase jeho konania (povinnosť testovania detí,  rodičov, rúška, meranie teploty...). Prihlásených účastníkov budeme včas  informovať.

Časový rozsah:

Deti budú prijímať nové informácie a zabávať sa približne v desaťčlenných skupinách.
Každý deň bude organizovaný v dennom rozvrhu od 8.h do 16.h
Účastník pobytu bude mať zabezpečený teplý obed v priestoroch RKC, započítaný v cene pobytu.      

Informácie pre rodičov:

  • Podpísané  prihlášky zasielajte poštou na adresu: Regionálne kultúrne centrum v  Prievidzi, Záhradnícka 19, 971 01 s označením Učme sa kultúre, alebo  oscanované na emailovú adresu: ucmesakulture@gmail.com vždy najneskôr deň pred začiatkom vybraného turnusu alebo dňa - možnosť prihlásiť sa aj na jednotlivé dni samostatne.
  • Súhlas  so zverejnením údajov spolu s čestným vyhlásením o bez infekčnosti  prostredia prinesú rodičia priamo na prvé stretnutie pobytu.
  • Účastnícky poplatok plaťte na číslo účtu: SK98 8180 0000 0070 0051 0918, informácia pre prijímateľa: Meno dieťaťa.
  • Poplatok  je potrebné zaplatiť tak, aby bol najneskôr deň pred začatím Vami  vybraného turnusu na účte Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi. Vo  výnimočných prípadoch je možné platiť v hotovosti v deň pobytu dieťaťa  v tábore.
  • Účastnícke poplatky vraciame len v odôvodnených prípadoch – zdravotné, vážne rodinné dôvody.

V cene je zahrnuté: 1x teplý obed, poistné, nákup potrieb a pomôcok, materiál a pod.

Počet zapísaných detí je obmedzený.

Schádzanie detí je denne od 7.30 do 08.00 h

Denné pobyty sú v prevádzke od 8.00 do 16.00 h 


Cena pobytu na 1 dieťa je 20 € na 1 deň

INFO: ucmesakulture@gmail.com; 0949 185 433 (volajte v čase od 9:00 do 17:00)

Prihlášky nájdete na www.rkcpd.sk, prípadne ich zašleme na telefonické, e-mailové požiadanie.

Odporúčané akcie