Za príbehmi aj bez písmen

Pre deti
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
Od do

Za príbehmi aj bez písmen

30.5.2024 o 9.00 hod. a 10.30 hod.

Dňa 30.5.2024 nás poctí svojou návštevou Divadlo ZáBaVKa. Predstaví sa dvomi predstaveniami a to o 9.00 hod. a 10.30 hod. u nás na Záhradníckej ulici 21.

Divadlo bude určené pre žiakov prvého stupňa základnej školy.

Divadlo ZáBaVKa využíva vo svojej tvorbe prvky tvorivej dramatiky, edukácie, improvizácie, bábkového a interaktívneho divadla, činohry a nového cirkusu. Názov je vytvorený z iniciál mien zakladajúcich tvorcov, dnes už manželov a hrajúcich režisérov Z.B. a V.K.

Tešíme sa na všetkých našich malých čitateľov!

ZáBaVKa je PRE NÁS, PRE VÁS. PRE DETI!

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Odporúčané akcie