Quantcast

Zdravé telo - zdravá Zem

Pre deti
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
Od do

Workshopom s cvičením a očistou okolia knižnice - ,,Zdravé telo – zdravá Zem“ prevedie žiakov I. stupňa ZŠ Jaro DŽARO Franc , jeden z prvých ľudí, ktorí začali robiť parkour na Slovensku. Podujatie sa uskutoční dňa 1.10.2021.

Odporúčané akcie