Quantcast

Bugár: Cena tepla na hornej Nitre bude závisieť od emisných povoleniek

24.9.2021
Bugár: Cena tepla na hornej Nitre bude závisieť od emisných povoleniek

Ak tieto ceny nebudú rásť, nevidíme dôvod, aby nám dodávateľ dvíhal cenu tepla, ozrejmil Bugár.

Cena tepla pre odberateľov vo vybraných lokalitách v okrese Prievidza na  budúci rok bude závisieť od cien emisných povoleniek. Ak sa tie  nezvýšia, neprejaví sa to ani na cene tepla. TASR o tom v piatok  informoval Milan Bugár zo spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo  (PTH), ktorá je distribútorom tepla v Prievidzi, Novákoch a Zemianskych  Kostoľanoch.

Na avizované zvýšenie cien tepla pre odberateľov v budúcom roku bude vplývať najmä vyššia cena plynu a elektrickej energie. "V našej spoločnosti by toto zvýšenie ceny komodít tak nemalo mať dosah  na zvýšenie našej ceny tepla, pretože takmer celé množstvo tepla  nakupujeme od Slovenských elektrární (SE) - závod Elektrárne Nováky, kde  sa teplo vyrába výhradne z domáceho hnedého uhlia," pripomenul Bugár.  

Keďže teplo, ktoré spoločnosť nakupuje, sa vyrába z hnedého uhlia, cena  za teplo podľa neho prioritne závisí od cien emisných povoleniek. "Ak tieto ceny nebudú rásť, nevidíme dôvod, aby nám dodávateľ dvíhal cenu tepla," ozrejmil Bugár.

Od 1. septembra spoločnosť podľa neho odkúpila časť podniku SE –  energetické služby, tým aj nastala zmena v rozpočítavaní tepla. "Po  novom nám vznikli tri ceny tepla, a to osobitne pre oblasť Prievidze,  pre oblasť Nováky a pre oblasť Zemianske Kostoľany. Momentálne  spracovávame kalkulácie ceny tepla pre našich odberateľov, a preto je  predčasné konštatovať o prípadnom zvýšení jednotlivých cien od 1.  januára budúceho roka," priblížil.

SE doposiaľ nakupujú hnedé uhlie od spoločnosti Hornonitrianske bane  Prievidza v zmysle všeobecného hospodárskeho záujmu (VHZ). To sa má  zmeniť po roku 2023, keď VHZ v zmysle nariadenia vlády skončí. PTH v  súčasnosti pripravuje projekty v rámci zmeny zdroja tepla, ktoré po  tomto roku zabezpečia vykurovanie vybraných lokalít kombináciou  obnoviteľných zdrojov energie a plynu. "Všetky náklady, ktoré  vznikajú s kompletnou prípravou projektov v rámci zmeny zdroja, sú v  našej spoločnosti evidované na obstaraní majetku. V žiadnom prípade  neovplyvňujú cenu tepla v tomto období," podotkol v tejto súvislosti  Bugár s tým, že v cene tepla sa prejavia celkové náklady na výstavbu  nového zdroja až po uvedení do prevádzky, a to formou odpisov, ktoré  budú potom súčasťou ceny tepla.

Ďalšie správy