Quantcast

Foto: Rekonštrukcia časti Autobusovej stanice v Prievidzi (prímestská doprava) je takmer hotová

23.11.2021
Foto: Rekonštrukcia časti Autobusovej stanice v Prievidzi (prímestská doprava) je takmer hotová

Práce sa dotkli časti pre prímestskú, diaľkovú a medzinárodnú prepravu.

"Práce smerovali predovšetkým do úpravy oceľových prístreškov,   ako aj samotných nástupíšť pre cestujúcich, nástupných ostrovčekov,   obrubníkov a ostatného mobiliára," konkretizoval dopravca SAD Prievidza.

Práce trvali takmer šesť mesiacov. "Sme presvedčení, že po   sfinalizovaní prác ľudia ocenia zlepšenie bezpečnosti, debarierizáciu a   estetický vzhľad stanice. Týmito investíciami chceme zatraktívniť   autobusovú dopravu pre širokú verejnosť. Práce sme financovali zo zdrojov našej spoločnosti," uzavrel Jaroslav Štrba, člen predstavenstva spoločnosti Advance Investments, ktorá je vlastníkom  prievidzského dopravcu, ako i vlastníkom a prevádzkovateľom autobusovej   stanice.

Rekonštrukcia stanice bola realizovaná v tej časti  autobusovej stanice,  ktorú vlastní  spoločnosť Advance Investments. Ide  o priestor v ktorom  sú situované nástupištia pre prímestskú, diaľkovú a  medzinárodnú  dopravu, t.j. čísla  8 -22.

Ďalšie správy