Foto: Skvelý úspech Detského folklórneho súboru Malý Vtáčnik. Postup na celoštátnu prehliadku do Východnej

12.5.2022
Foto: Skvelý úspech Detského folklórneho súboru Malý Vtáčnik. Postup na celoštátnu prehliadku do Východnej
  • V sobotu 7. 5. 2022 sa v Dome kultúry SNP v Zemianskych Kostoľanoch uskutočnilo podujatie Deň  detského folklóru - krajská postupová prehliadka a súťaž detského  hudobného folklóru Vidiečanova Habovka a detských folklórnych súborov  Eniki beniki.
  • Vyhlasovateľom Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného  folklóru detí a 28. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky  detských folklórnych súborov je Národné osvetové centrum v Bratislave.
  • Prezentovali sa účinkujúci z celého Trenčianskeho kraja - detské folklórne súbory, ich spevácke skupiny, sólisti i ľudové hudby.
  • Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Výkony hodnotila odborná porota v zložení

VIDIEČANOVA HABOVKA – hudobný folklór detí
Mgr. Peter Obuch, Mgr. Paulína Hadrik, PhD., Mgr. Eva Dudková, Ing. Lenka Hulínová, Róbert Ragan


ENIKI BENIKI – detské folklórne súbory
Mgr. art Ing. Slavomír Ondejka, Mgr. art Agáta Krausová, ArtD., Mgr. Eva Dudková, Ing. Lenka Hulinová

 

Výsledky

VIDIEČANOVA HABOVKA - krajská postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí


Detské ľudové hudby:
* priamy postup do celoštátnej súťaže: DĽH Malý Vtáčnik – prípravka, Prievidza
* návrh na postup: DĽH Malý Vtáčnik, Prievidza

* zlaté pásmo: DĽH Malá Lubená, Poluvsie
* strieborné pásmo: DĽH spod Rokoša, Nitrianske Rudno
* bronzové pásmo: DĽH Bosoráci, Bolešov; ĽH Podžiaran, Papradno


Detské spevácke skupiny:
* priamy postup do celoštátnej súťaže: Chlapčenská spevácka skupina DFS Malý Vtáčnik,
   Prievidza
* návrh na postup: Dievčenská spevácka skupina DFS Malý Vtáčnik, Prievidza
* zlaté pásmo: Dievčenská spevácka skupina DFS Kornička, Trenčín; Detská spevácka
   skupina DFS Malý Vtáčnik – prípravka, Prievidza
* strieborné pásmo: Dievčenská spevácka skupina DFS Malá Lubená, Poluvsie; Chlapčenská
   spevácka skupina DFS Kornička, Trenčín; DSS Podžiaranček, Papradno 

Cena poroty DSS Malý Vtáčnik – prípravka za veselý prejav.
Cena poroty DSS DFS Kornička za pohybové stvárnenie. 


Sólisti speváci / spevácke duo:
* priamy postup do celoštátnej súťaže: Matúš Masaryk (DFS Malý Vtáčnik, Prievidza)
* návrh na postup: Margaréta Anna Richter (DFS Malá Lubená, Poluvsie)

* zlaté pásmo: Alexandra Šestáková (DFS M.Lubená, Poluvsie), Ema Lenhartová (DFS M.
  Vtáčnik, Prievidza), Alžbeta Cedzová (DFS Podžiaranček, Papradno), Natália Halgošová
   (DFS Kornička, Trenčín)
* strieborné pásmo: Nina Kurejová (DFS Dúbravček, Plevník-Drienové), Petra Zichová (DFS
   Kornička, Trenčín)


Sólisti inštrumentalisti:
* priamy postup do celoštátnej súťaže: Samuel Klabník (FSk Podžiaran, Papradno) – rífová
   píšťala
* návrh na postup: Adrián Feješ – heligónka (DFS Dúbravček, Plevník-Drienové)

* strieborné pásmo: Matias Michalec – heligónka (DFS Čajka, Trenčín)
* bronzové pásmo: Jakub Vážan – heligónka (Lazany)

 

Výsledky

ENIKI BENIKI – krajská postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov


* priamy postup do celoštátnej súťaže: DFS Malý Vtáčnik z Prievidze
* návrh na postup: DFS Kopaničiarik z Myjavy, DFS Malá Lubená z Poluvsia, DFS Kornička
   z Trenčína
*  strieborné pásmo: DFS Podžiaranček  

Cena poroty DFS Kopaničiarik za vyspelú techniku tanečného prejavu.
Cena poroty DFS Malá Lubená za autentický tradičný odev.

  •  Všetci postupujúci budú Trenčiansky kraj reprezentovať v celoštátnej súťaži 1. – 2. júla 2022 počas MFF Východná.
  • Bližšie informácie dostanú súťažiaci z NOC v Bratislave.

Foto: Peter Cagáň

Ďalšie správy