Foto a video: Slávnostné odovzdanie vnutrobloku na sídlisku Zapotôčky za takmer 340 tisíc eur

19.11.2019
Foto a video: Slávnostné odovzdanie vnutrobloku na sídlisku Zapotôčky za takmer 340 tisíc eur

Revitalizácia vnútrobloku ukončená

Dňa 19 novembra bol mestu Prievidza odovzdaný zrevitalizovaný vnútroblok medzi Ul. I. Krasku a Ul. Ľ. Ondrejova. Práce boli realizované od marca 2019.

Projekt „Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku a Ul. Ľ. Ondrejova v Prievidzi“ predstavuje revitalizáciu priestoru na sídlisku Zapotôčky o celkovej rozlohe 12 345 m2.  Sídlisko Zapotôčky s priľahlým sídliskom Nové Mesto predstavuje najväčšiu časť mesta, na ktorej sa nachádza viac ako 13 000 obyvateľov.  

Na realizáciu prác mesto Prievidza získalo nenávratný finančný príspevok. Ten je v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku tvorený prostriedkami Európskej únie a štátneho rozpočtu SR z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a predstavuje sumu 309 814,67 eur. Finálna cena práce predstavuje sumu 338 081,36 eur s DPH.  Práce realizovala spoločnosť M-SILNICE SK s.r.o., Žilina.

Revitalizácia celej lokality

V rámci realizácie projektu došlo k odstráneniu nezdravých alebo poškodených drevín, výsadbe novej zelene, rastlín, krov a stromov, rekonštrukcií spevnených plôch - chodníkov, osadeniu mestského mobiliáru, inštalácií stĺpového osvetlenia a vybudovaniu fitnes zóny so športoviskom. Priestor bol doplnený o kvitnúce druhy kvetín a novú vysadenú zeleň, ktorá bude plniť hlavne tieniacu a vizuálne atraktívnu funkciu.

V rámci predmetnej aktivity boli realizované opatrenia zamerané na obnovu a úpravy spevnených plôch a revitalizáciu zelene. Areál vnútrobloku je po revitalizácii rozdelený na tri zóny - oddychovú, športovú a centrálnu a s doplneným mobiliárom a infraštruktúrou, konkrétne stojanmi na bicykle, lavičkami  a odpadkovými košmi.

V lokalite sa už pred revitalizáciou nachádzal železobetónové stoly na stolný tenis. Po dokončení prác bol priestor doplnený o ďalšie športové aktivity. Ide o rozšírenie spevnenej plochy okolo stolnotenisových stolov a ihriska na petang.  Taktiež sa zabezpečil bezbariérový prístup aj pre telesne postihnuté osoby. Priestor bol doplnený o nové fitnes ihrisko. Práce by mali priniesť hlavne zníženie hlučnosti a prašnosti a zazelenanie urbanizovaného prostredia.

Ďalšie správy