Kritizovaný chodník opravia. Opráv sa dočkajú aj parkovacie plochy

7.6.2019
Kritizovaný chodník opravia. Opráv sa dočkajú aj parkovacie plochy

Na realizáciu investícií boli podpísané zmluvy. 

 

Kritizovaný chodník opravia

Už v najbližších dňoch začnú práce na opravách chodníkov Za depom a Ul. A. Stodolu. Práve stav chodníka Za demom verejnosť často kritizuje. Opravy na uvedených chodníkoch budú pozostávať z odfrézovania jestvujúcich poškodených vrstiev a z následnej pokládky nových vrstiev z asfaltobetónu. Zmluva o dielo bola podpísaná ešte v závere mája, mesto má za realizáciu diela zaplatiť 13 548,41 eur. Práce by mali trvať do 45 dní.

Opravy na spevnených plochách

Ďalšie investície v oblasti dopravy smerujú do opráv viacerých parkovacích spevnených plôch. Predmetom opráv na spevnenej ploche na Nábreží sv. Cyrila č. 9 bude odstránenie jestvujúcej štrkovej vrstvy, následná realizácia nových podkladných vrstiev a pokládka betónovej dlažby. Ďalšie opravy budú realizované na opravách parkovacích plôch na Ul. M. Hodžu 10-16 a Lúčnej ulici pri jedálni sv. Florian.

Spevnené plochy budú realizované tak, aby sa počas dažďa na nich netvorili kaluže, s odvádzaním zrážkovej vody postupným prepúšťaním do podkladovej vrstvy. Plochy budú ohraničené osadením betónových obrubníkov. Okolie spevnenej plochy bude upravené a zatrávnené. Parkovacie miesta budú vyznačené novým vodorovným značením.

Ďalšie správy