Quantcast

Obce a mestá nesúhlasia s dobývaním andezitu v lezeckej oblasti Hrádok pri Bystričanoch

11.3.2014
Obce a mestá nesúhlasia s dobývaním andezitu v lezeckej oblasti Hrádok pri Bystričanoch

Združenie miest a obcí hornej Nitry nesúhlasí s plánovanou ťažbou andezitu v dobývacom priestore Bystričany.

Na návrh Kataríny Macháčkovej, primátorky mesta Prievidza, prijala Rada združenia 6. marca 2014 uznesenie, ktorým v plnom rozsahu podporuje nesúhlasné stanovisko obce Bystričany k tomuto zámeru.

Obce a mestá nesúhlasia s dobývaním andezitu v lezeckej oblasti Hrádok pri Bystričanoch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncom januára tri horolezecké spolky a kluby rozbehli na internete podpisovú akciu na podporu nesúhlasu pre dobývanie výhradného ložiska nevyhradeného nerastu andezitu v dobývacom priestore Bystričany. V tejto veci sa s žiadosťou o podporu obrátili viacerí obyvatelia aj na Katarínu Macháčkovú, primátorku mesta Prievidza.

„Keďže na ochrane prírody mi zvlášť záleží, začala som sa bližšie zaujímať o zámer ťažiť andezit v lokalite ľudovo nazývanej Hrádok. Najviac ma zaujímalo, čo hovorí na zámer obec Bystričany. Komunikovala som preto s pánom starostom Vojtechom Bartošom, ktorý ma podrobne informoval, prečo bolo stanovisko obce nesúhlasné,“ hovorí primátorka Macháčková.

Argumenty Katarínu Macháčkovú presvedčili, že povolením dobývania nerastu by bola veľmi pravdepodobne nezvratne poškodená krásna prírodná lokalita, ktorá je dnes aktívne využívaná na oddych a šport. „Aj preto som túto tému otvorila na Rade Združenia miest a obcí hornej Nitry. Zhodli sme sa na tom, že nielen v záujme ochrany prírody, ale aj podpory regionálneho rozvoja a cestovného ruchu v plnej miere podporujeme nesúhlasné stanovisko obce, k čomu sme prijali aj samostatné uznesenie,“ dodáva primátorka.

„Predmetná lokalita Hrádok je v schválenom územnom pláne obce Bystričany zaradená ako genofond a jeho likvidácia banskou ťažbou by bola nielen poškodením CHKO Ponitrie, ale aj poškodením vzácnej prírodnej aglomerácie z celoslovenského hľadiska,“ hovorí Vojtech Bartoš, starosta obce Bystričany. Bystričianska dolina je označovaná za prírodný skvost nielen v rámci Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, ale aj v celej hornej Nitry a priľahlých pohorí. Do doliny zasahuje Národná prírodná rezervácia Veľká Skala a prírodné rezervácie Vtáčnik a Buchlov.

Ťažobné aktivity by tiež mali zásadný vplyv na športové aktivity v oblasti horolezectva, vďaka ktorým je dnes lokalita hojne navštevovaná a významná aj z pohľadu cestovného ruchu. Lezeckú oblasť každoročne navštívi niekoľko tisíc lezcov zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, ale aj z iných krajín Európy a sveta. K dispozícii je 70 lezeckých ciest. Horolezci sa o skalu starajú, pravidelne kontrolujú stav lezeckých ciest a dbajú na ochranu prírody. Aj preto primátorka plánuje ďalej podporiť úsilie proti povoleniu ťažby andezitu v lokalite Hrádok aj ako poslankyňa zastupiteľstva na úrovni Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Ďalšie správy