Quantcast

Školy v Prievidzi navštevuje prezenčne 80 percent žiakov

11.4.2021
Školy v Prievidzi navštevuje prezenčne 80 percent žiakov

Práceneschopní sú na každej škole okrem pedagógov i nepedagogickí zamestnanci.

Materské školy (MŠ) a prvý stupeň základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta Prievidza zabezpečujú výchovno-vzdelávací proces  prezenčnou formou pre všetky deti už dlhšie. Samospráva však naďalej  eviduje problém s personálnym zabezpečením pre práceneschopnosť  učiteľov, čo spôsobuje obmedzenie vyučovania v niektorých triedach. TASR  o tom v piatok informoval hovorca mesta Michal Ďureje.

"Už doteraz navštevovalo školy prezenčne približne 80 percent  príslušných detí a žiakov, teda nie je nevyhnutné zabezpečovať  organizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu nad rámec už zabezpečených  protipandemických opatrení," uviedol Ďureje.

Všetky školy majú podľa neho zabezpečené technicko-materiálne podmienky pre prezenčné vyučovanie detí a žiakov. "Pretrvávajú  však problémy s personálnym obsadením. Mnohí učitelia sú totiž aktuálne  práceneschopní z dôvodu ochorenia COVID-19, alebo majú zdravotné  ťažkosti po prekonaní tohto ochorenia," ozrejmil.

Práceneschopní sú na každej škole okrem pedagógov i nepedagogickí zamestnanci. "Z tohto hľadiska budú kritické ešte nasledovné tri týždne, keď bude  problematické zabezpečiť vyučovanie v niektorých triedach MŠ a ZŠ," dodal hovorca mesta.

Ďalšie správy