AMA 2020

Výstavy
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
-

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi vás pozýva na vernisáž výstavy AMA 29. januára 2020 o 17:00 h v galérii Regionart pri RKC v Prievidzi, Záhradnícka 19Nájdete na nej najlepšie práce amatérskych výtvarníkov nášho regiónu, ktoré vznikli v minulom roku.

Výstava tvorby  neprofesionálnych výtvarníkov okr. Prievidza a regionálne kolo  celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné  spektrum. Poskytuje amatérskym  výtvarníkom priestor na prezentáciu. Ako vrcholné podujatie svojho druhu  vyhľadáva nové výrazné talenty. Pomocou sprievodných podujatí a  odborných seminárov podporuje ďalšie vzdelávanie amatérskych výtvarníkov  a metodických pracovníkov.

29. 1. – 28. 2. 2020 

www.rkcpd.sk

Odporúčané akcie