Ja, Prievidza

06.06.2013 - 09:00 - 24.06.2013 - 17:00
Výstava výtvarných prác pri príležitosti Roka výročí mesta Prievidza s podtitulom Minulosť, prítomnosť a budúcnosť mesta, v ktorom žijem. Vstup voľný

V roku 2013 si mesto Prievidza pripomenie dve okrúhle výročia - 900. výročie prvej písomnej zmienky o meste (v listine Zoborského opátstva) a 630. výročie udelenia mestských privilégií (uhorskou kráľovnou Máriou). Presne 900 rokov uplynulo od vystavenia Zoborskej listiny, ktorá bola určená pre kráľa Kolomana, od Opátstva svätého Hypolita na upätí Zobora v Nitre. Popisovala majetky spomínaného kláštora na oboch stranách rieky Nitry. Vďaka nej sa prvýkrát listinne spomína i občina Prievidza.
Druhé významné výročie opisuje veľkú udalosť spred 630-tich rokov. Vtedy bola poddaná osada s názvom Prievidza, povýšená na slobodné kráľovské mesto so svojimi právami a povinnosťami, ktoré spísala a svojou pečaťou stvrdila kráľovná Mária z rodu Anjou. (zdroj: www.prievidza.sk)

Pri príležitosti Roka výročí mesta bude výstava výtvarných prác "Ja, Prievidza s podtitulom Minulosť, prítomnosť a budúcnosť mesta, v ktorom žijem" verejnosti sprístupnená od 06.06.2013 do 24.06.2013, ktorú si možno pozrieť v sále Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi na Záhradníckej ul.19. Vstup voľný.

Práce výtvarne zobrazujú:
* Významné historické udalosti, architektúru a symboly mesta
* Osobnosti, ktoré svojím pôvodom alebo pôsobením súvisia s mestom Prievidza
* Život a práca obyvateľov Prievidze vo všetkých sférach
* Svoje predstavy o Prievidzi budúcnosti

Vernisáž a vyhlásenie výsledkov spojené s odovzdaním cien sa uskutoční dňa 6.6.2013 o 16:00 h v sále RKC v Prievidzi.
Organizátor: Základná umelecká škola Ladislava Stančeka Prievidza
Spoluorganizátori: Mesto Prievidza a RKC v Prievidzi

Srdečne Vás pozývame!

Hlavné menu