Kreativita priestoru 2014

24.06.2014 - 18:00 - 20.07.2014 - 18:00
Výstava Kreativita priestoru 2014 - Kolektívna výstava je prezentáciou diel ocenených Spolkom architektov Slovenska a výstavy organizovanej SAS a podporovanej FVU

- Cena Dušana Jurkoviča  2013, za najlepší realizovaný projekt
- Cena Emila Belluša 2013,  za celoživotné dielo v oblasti architektúry
- Cena ZUÚPS 2013
Výstava je už periodickou a radi by sme pokračovali v tradícii 
každoročnej propagácii a osvetovej činnosti v oblasti architektúry na 
vidieku s tradičným názvom „ KREATIVITA PRIESTORU – BOJNICE “ 
uskutočňovanej už niekoľko rokov nepretržite každoročne v spolupráci 
s MSKS Bojnice, SAS, kolegami, pedagógmi z FA STU v Bratislave a ďalšími 
subjektmi.
Výstavami chceme osloviť širokú verejnosť, ale najmä mládež práve v 
období konca a  školského roka. V uplynulých rokoch mali výstavy 
KREATIVITA PRIESTORU 2002,3,4,5, architektov S. Dévényiho a P. Pástora, 
diela Bretónskych architektov, Pražských architektov - CASUA, CE.ZA.AR  
2005,  CENY SPOLKU ARCHITEKTOV 2006 ZA ARCHITEKTÚRU, cena D. Jurkovica 2007, 
2008, 2009, 2010, 2011, cena E. Belluša 2009, 2010, projekt „Utópie 70-80 
rokoch v kresbách...“ ako aj ďalšie významný ohlas a úspech.
Výstavy majú v regióne Hornej Nitry mimoriadny ohlas najmä medzi 
školopovinnou mládežou a už sú ohlasy zo škôl a verejnosti, či bude a 
kedy opätovne ďalšia výstava.

Hlavné menu