LETNÉ INŠPIRÁCIE

Výstavy
Kultúrne centrum Bojnice
-

6. Maliarske sympózium Bojnice sa konalo počas 8. a 9. augusta 2020 v lipovej aleji na Hurbanovom námestí v Bojniciach. Jeho cieľom je nadviazanie a budovanie priateľských kontaktov medzi umelcami, ako aj dostať mesto Bojnice do povedomia umeleckej i širokej verejnosti. Súčasťou podujatia boli aj výtvarné aktivity pre deti, stánky umeleckých remeselníkov a dizajnérov, módna prehliadka, hudobné a tanečné vystúpenia. Hlavným organizátorom podujatia je Občianske združenie Bojnice Dušana Maliarika.

Diela, ktoré umelci na sympóziu namaľovali a priniesli so sebou budú vystavené vo vestibule Kultúrneho centra Bojnice od 25. 9. do 30. 10. 2020 na výstave s názvom Letné inšpirácie. Vernisáž výstavy sa uskutoční v piatok 25. 9. 2020 o 16.00 h. Vystavené diela budú na predaj.


Odporúčané akcie