Literárna jar Ondreja Čiliaka - Život je veľké divadlo

Výstavy
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
-

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi vyhlasuje 17. ročník literárnej súťaže pre všetky vekové kategórie Literárna jar Ondreja Čiliaka - Život je veľké divadlo.

Každý účastník môže zaslať, alebo osobne doručiť 3 – 5 vlastných básní, alebo 1-3 prozaické útvary v rozsahu najviac 5 strán v dvoch exemplároch. Téma a žáner sú ľubovoľné.

Každý, kto má záujem zapojiť sa, môže svoje príspevky priniesť – doručiť do Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi na Záhradnícku ulicu 21. Uzávierka súťaže bude 20. 3. 2020. Slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční 31. 3. 2020.

Odporúčané akcie