Moja vegetácia

05.04.2017 - 17:00 - 31.05.2017 - 00:00
Autorská výstava Jozefa Janiša po prvýkrát prináša do galérie Regionart záhradnú architektúru.

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a autor Vás pozývajú na výstavu MOJA VEGETÁCIA

Kurátor výstavy: akad. soch. Jaroslav Priehoda

Spoluvystavujúci:  

  • Ing. Walter Scherfel, strojný inžinier, Trenčín
  • Marek Pružina, umelecký kováč, Prievidza
  • Peter Humaj, zámočník,  Nedožery-Brezany

Vstupné:  
1 € dospelí
0,50 € žiaci, študenti, ZŤP a seniori
vstup voľný vojnoví veteráni
možnosť úhrady kultúrnymi preukazmi 

 

Viac o autorovi Ing. Jozefovi Janišovi:

  • 1969 – 1973 - štúdium na SPTŠ - odbor záhradníctvo v Piešťanoch
  • 1973 – 1978 - štúdium na Vysokej škole zemědelskej v Brne a Lednici na Moravě - Katedra záhradnej a krajinárskej tvorby životného prostredia u profesora B. Wagnera
  • Počas štúdia realizoval niekoľko svojich projektov v spolupráci s mestom Bytča. Štúdium ukončil štátnicami a diplomovou prácou na tému Skanzemy.
  • 1980 – 1991 - VÚOOD Bojnice, vedúci projekcie (založil oddelenie projekcie a realizácie). V tomto období aktívne pracoval v AK BDLA-Nemecko  (Bundes Deutsche  Landschafts Architekten).
  • 1992 – založil súkromnú projekčnú kanceláriu VEGET Prievidza.

 

MOJA VEGETÁCIA 

Je omylom myslieť si, že nám niečo patrí na tomto svete. Všetky hmotné veci, na ktorých si budujeme naše ego, sú pominuteľné... Krásna manželka, či frajerka, tituly pred či za menom, posledný model Ferrari... To všetko sfúkne Prozreteľnosť.

Jediné čo vlastníme, všetci tu a teraz, je práve „TENTO OKAMŽIK“, čo v tom okamžiku urobíme a ako to urobíme, to záleží len  na nás.

Výstava Moja vegetácia určitým spôsobom nadväzuje na moju prechádzajúcu výstavu usporiadanú  v RKC v Prievidzi s názvom Hľadanie stratených ciest, ktorá bola o ľuďoch z medzivojnového obdobia, ktorí dokázali počas svojho života vykonať fantastické a užitočné veci. Ako to už chodí, skoro  všetci na nich  zabudli, hoci by sa o nich malo učiť na školách a možno potom by sme si vážili viac aj sami seba a svoje myšlienky. Čo potvrdil aj Maroš Schmidt, súčasný riaditeľ Múzea dizajnu v Bratislave, ani o jednom človeku a jeho činnosti z výstavy Hľadanie stratených ciest sa na vysokej škole neučili!!!

MOJA VEGETÁCIA

Táto výstava je o tom, ako som svoj čas prežil ja a moji priatelia, s ktorými sa mi dobre spolupracuje.

Okrem prvkov spolupráce v odbore záhradnej architektúry je cieľom poukázať na široké možnosti pôsobnosti záhradného architekta v spoločnosti a stavebnej činnosti. Nuž a ako dokážeme využiť okamžiky svojho života a pridelený čas a o čom premýšľame, je už vec každého z nás... Jozef Janiš

 

Kontakt: www.rkcpd.sk

 

 

Hlavné menu