Natura 2000

Výstavy
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
9.9.2013 - 09:00 - 27.9.2013 - 17:00

Putovná výstava  poskytne návštevníkom informáciu o územiach európskej sústavy chránených území  Natura 2000 v 7 okresoch v Správe Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie (Levice, Nitra, Zlaté Moravce, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Prievidza). Panely obsahujú farebné fotografie z 28 území európskeho významu, 1 chráneného vtáčieho územia, európsky významných druhov rastlín a živočíchov. Fotografie sú doplnené odborným textom, ktorý opisuje jednotlivé územia – geológia, biotopy, rastlinstvo, živočíšstvo, potenciálne ohrozenia.

Miesto konania

Sála Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi

Zabezpečuje

Mgr. Monika Bartušová; bližšie informácie: 046 / 512 18 18; monika.bartusova@rkc.tsk.sk

Organizátor

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Odporúčané akcie