Objektívom mladých

21.06.2014 - 10:00
Výstava Objektívom mladých predstaví krátky exurs do histórie fotografie od jej začiatkov, ale aj súbor zaujímavých fotografií

členov fotoklubu Junior z Centra voľného času Spektrum za uplynulých 20 rokov."
Výstavu si môžete pozrieť denne v Dome kultúry na Ul.F.Madvu .

viac info klik na plagát

Hlavné menu