PASSION - Emília Jakubisová

Výstavy
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
-

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi a autorka Emília Jakubisová vás pozývajú na vernisáž výstavy PASSION 4. decembra 2019 o 17:00 h v galérii Regionart pri RKC v Prievidzi. 

Viac o autorke a výstave:

Emília Jakubisová (1951) Stredná škola umeleckého  priemyslu v Bratislave, odbor grafika, 1967-1971 / Akademie múzických  umění v Praze, Divadelní fakulta, odbor  scénografia, 1973-1977 / Vo  voľnej tvorbe Emíliu sprevádza prepojenie rôznych umeleckých disciplín  divadla, poézie, obrazu.  Jednotlivé formy sa prepájajú do harmonického  celku. Žije a pracuje v Bojniciach.

 

Od figúry k abstrakcii

Autorka v najnovšej tvorbe opúšťa jej vlastnú figuráciu a plynule od  nej prechádza do abstraktného sveta. Kde nachádza nové podnety formujúce  sa farbou a štruktúrou. Prehodnocuje a odkláňa sa od portrétov, figúr,  kreuje nové súvzťažnosti. Spúšťačom týchto emócií je uvoľnenie čistej  radosti taktiež posadnutosť farbou. Využíva hustejšiu farbu a špachtlovú  maľbu, čo je predpokladom pre väčšiu slobodu v tvorbe. Tento proces  komunikácie autorky s plátnom si zachováva pastóznosť a reliéfny moment.  Maľbu vrství, prekrýva, neustále pretvára, čím sa definuje proces  tvorby, ktorý akoby nikdy nekončil. Scénografia má svoj pevný oporný bod  v instantnej figúre, no táto môže byť zväzujúca a limitujúca.

Naopak v abstraktnej maľbe sa nezobrazuje opticky vnímateľná  skutočnosť, len čistá esencia. Abstrakcia nereprezentuje realitu, ale  vizualizuje vnútorné neviditeľné stavy a emócie. Využíva prostriedky ako  farbu, plochu, tvar, štruktúru atd. Zobrazuje nezobraziteľné emócie,   túžby i vášne. Práve vášeň sa stala nosnou myšlienkou aj súčasnej  výstavy. Ale akým spôsobom je možné zachytiť vášeň na maliarskom plátne?  Odpoveď nám môže poskytnúť sama autorka prostredníctvom malieb. Jedná  sa v nich o dynamický ťah štetca, vylučuje hĺbavý proces tvorby.  Ponecháva vrstvenie a tlmočí v nich vnútorné symboly. Zámerne sa pohráva  s písmom a poéziou, plynulo prechádza od tvorby maliarskej k poetickej.  Poodhaľuje emočnejšiu stránku tvorby, ktorú divák musí istým spôsobom  spracovať, empaticky prijať, ale aj mať určitú optickú skúsenosť.  Od  diváka sa vyžaduje empatia a pochopenie.

Emília sa prikláňa svojou najnovšou tvorbou k štrukturálnej lyrickej  abstrakcii možnému informelu, zrieka sa zobrazujúceho motívu. Formálne  a kompozičné pravidlá sú definované ako spontánny maliarsky prejav.

kurátorka: Mgr. Andrea Smitková

 

Galéria Regionart pri RKC v Prievidzi, Záhradnícka 19

Trvanie výstavy: 4. 12. 2019 - 17. 1. 2020
Pondelok – piatok: 9:00 - 17:00
Vstupné od 5. 12.: 1 € / žiaci, študenti  a seniori 0,50 € / ZŤP a vojnoví veteráni zadarmo

www.rkcpd.sk

Odporúčané akcie