Pedagóg a jeho žiaci

03.05.2018 - 17:00 - 01.06.2018 - 00:00
Výtvarné práce žiakov výtvarného odboru Súkromnej ZUŠ v Nedožeroch-Brezanoch v spolupráci s ich výtvarným pedagógom Mgr. Janou Ficovou. Srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy 3.mája o 17:00 v galérii Regionart pri RKC v Prievidzi.

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, Mgr. Janka Ficová a žiaci výtvarného odboru SZUŠ Nedožery-Brezany Vás pozývajú na vernisáž výstavy PEDAGÓG A JEHO ŽIACI 3. mája 2018 o 17:00 v galérii Regionart pri RKC v Prievidzi.

PEDAGÓG A JEHO ŽIACI

  • Ide o spoločný projekt všetkých žiakov výtvarného odboru SZUŠ vo veku od 5 do 13 rokov spolu s učiteľom na výtvarných dielach na úrovni približujúcej sa súčasným autorom.
  • Kooperácia na umeleckom diele poskytuje bohaté využitie výtvarných výrazových prostriedkov a vzájomne sa jednotlivé skúsenosti a spôsoby prístupu k maľbe spájajú a obohacujú. Experimentácia v diele, prepojenie detského výtvarného prejavu a dospelého profesionálneho maliarskeho prístupu vytvára jedinečné maľby. Inšpiráciou a východiskom je súčasná maliarska tvorba, ktorá ponecháva priestor aj na experimentáciu v obraze a možnosť rôznorodo a neobmedzene poňať daný formát.
  • Spoločným hlavným konceptom vytvorených diel je súčasná problematika spoločnosti - človek a príroda, jeho okolie, v ktorom žije. Naším cieľom nie je moralizovať, ale okrajovo a nenásilne ju včleniť do tvorby. Snahou je vytvoriť inštaláciu maliarskych diel na úrovni, ktorá by bola rovnocenná so súčasnými autormi obohatená o nezameniteľný spontánny detský prejav. 

 

Výstava potrvá do 1. 6. 2018

Vstupné:  
1 € dospelí
0,50 € žiaci, študenti, ZŤP a seniori
vstup voľný vojnoví veteráni
možnosť úhrady kultúrnymi preukazmi

www.rkcpd.sk

Hlavné menu