Písmenkové svety

13.02.2013 - 09:00 - 21.03.2013 - 15:00
Výstava šlabikárov z celého sveta a učebných pomôcok. Venované Roku sv. Cyrila a Metoda. Vstup voľný.

PÍSMENKOVÉ SVETY
tvorí výstava šlabikárov z celého sveta a učebných pomôcok. Viac ako 650 šlabikárov z vyše 140 štátov sveta tvorí úctyhodnú zbierku súkromného zberateľa Štefana Peteju z Bardejova. Zbiera ich od roku 1988 a dostal sa do Slovenskej knihy rekordov. Najradšej má šarišský šlabikár, ktorý bol vytlačený v roku 1919 v Prešove v kníhtlačiarni Arpáda Koscha. Na výstave môžete uvidieť najstarší exemplár zbierky, ktorým je obrázkový šlabikár a prvá čítanka pre evanjelické školy z roku 1896. Najviac sú zastúpené slovenské šlabikáre ako napríklad fonomimický šlabikár a prvá čítanka z roku 1924, Slniečko – šlabikár a prvá písanka pre ľudové školy vydaná v Matici slovenskej v roku 1934, Rytmický šlabikár z roku 1955, Prvé čítanky z rokov 1954 a 1956 či šlabikáre s príznačnými názvami Hviezdička, Zornička. Návštevníkov isto upútajú aj šlabikáre z dvoch tretín sveta a šlabikáre pre nevidiacich.

Medzi učebnými pomôckami objavíte drevené peračníky, gumy, kružidlá, počítadlá, kalamáre, perá na atrament, griflíky, tabuľky.

Venované Roku sv. Cyrila a Metoda.

Túto zaujímavú výstavu môžete navštíviť od 13. 2. do 21. 3. 2013 v priestoroch Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi na Záhradníckej ul. 19. Vstup voľný.

Príďte spoznať písmenkové svety!

Hlavné menu