Poďte s nami do rozprávky - výstava predčasne ukončená

Výstavy
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
-

Regionálne  kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho  samosprávneho kraja a Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre Vás pozývajú  na výstavu POĎTE S NAMI DO ROZPRÁVKY v galérii Regionart pri RKC v Prievidzi (Záhradnícka 19). 

 

O divadle

HISTÓRIA DIVADLA

Profesionálna  bábková scéna v Nitre je po žilinskom bábkovom divadle druhým  najstarším profesionálnym bábkovým divadlom na Slovensku. Jeho vznik je  spojený s  Krajovým divadlom v Nitre (dnes Divadlo Andreja Bagara), pri  ktorom 1. januára 1951 vznikol profesionálny bábkový súbor.

Zložitú  situáciu s priestormi, ktoré nitrianskych bábkarov trápili dlhých  pätnásť rokov ukončil až zisk bývalej divadelnej budovy Divadla Andreja  Bagara v roku 1993. Pre budúcnosť divadla bol v roku 1994 rozhodujúci  príchod Karola Spišáka na post riaditeľa a Ondreja Špišáka ako interného  režiséra divadla. O. Spišák zaznamenal početné tvorivé úspechy  a Nitrania vďaka jeho invenčnosti dlhodobo predstavovali umeleckú špičku  slovenských bábkových divadiel.

Prelomovou inscenáciou tohto obdobia bol Faust. Autori  textu O. Spišák a I. Gontko spracovali motívy diel Ch. Marlowa Doktor Faustus a Fausta J.  W. Goetheho. Išlo o súčasnú interpretáciu so živou rockovou kapelou.  Inscenácia pritiahla do divadla najmä mládežnícke publikum, ktoré  predtým o návštevu bábkového divadla nejavilo záujem.

Od roku 1999  pracovalo divadlo pod názvom Staré divadlo v Nitre. V tejto etape  zaznamenalo divadlo svoje dosiaľ najväčšie umelecké úspechy. V roku 2011  oslávilo Staré divadlo Karola Spišáka šesťdesiat rokov od svojho  vzniku. Primátor mesta Nitra Jozef Dvonč mu udelil Cenu primátora mesta  Nitry za umeleckú činnosť a reprezentáciu mesta doma i v zahraničí.

 

Ján Romanovský 

(* 4. január 1916 – † 8. máj 1989)

Do  Nitry prišiel z Topoľčian ako skúsený činoherný a bábkarský ochotník.  Umelecké vedenie súboru prevzal 1. augusta 1951. V tomto období získala v  Európe popularitu javajka, dovtedy málo známa a ťažko ovládateľná  bábka. J. Romanovský sa rozhodol zvládnuť náročné vodenie nových  exotických bábok.

Odhodlanie umeleckého šéfa a systematická práca  umožnila bábkohercom využiť plnú škálu pohybov javajky, stvárniť ňou aj  jemné gestá. Zavedením tzv. palcového úchopu bolo možné ovládať dve  končatiny bábky iba jednou rukou. Špecifické bábkovodičské postupy  odborníci pomenovali ako Romanovského alebo tiež Nitrianska bábkoherecká  škola.

Líder Nitranov vo svojich početných réžiách kládol dôraz  na bezchybnosť slovenského jazyka a čistotu javiskovej reči. Ako jeden  z prvých bábkarov si uvedomil naliehavú potrebu pôvodných hier pre  bábkové súbory. Zameriaval sa na voľné dramatizácie slovenských ľudových  rozprávok.

Tvorca rovnomennej bábkovodičskej školy je dnes  uznávaný ako jeden zo spoluzakladateľov moderného slovenského bábkového  divadla. J. Romanovský pôsobil v Bábkovom divadle v Nitre do roku 1973. 


Karol Spišák 

(* 17. august 1941 – † 13. marec 2007)

Študoval  réžiu na VŠMU v Bratislave pod vedením J. Budského. V roku 1965  nastúpil ako režisér do Krajového divadla v Nitre, (od roku 1979 Divadlo  Andreja Bagara). Stal sa jedným z profilujúcich režisérov divadla a  neskôr umeleckým šéfom. Ponúkol divákovi vážne témy ale predovšetkým  kultivovaný komediálny repertoár. Ako prvý na Slovensku režíroval  muzikál. Pohostinne režíroval vo viacerých slovenských divadlách a  intenzívne spolupracoval s filmom a televíziou.

V roku 1994 sa  stal riaditeľom Bábkového divadla v Nitre. Pre dlhodobo prehliadaných  bábkarov sa stal oporou.  Všestranný divadelník vytvoril pre svojich  spolupracovníkov tvorivé zázemie bez obmedzení, vďaka ktorému sa divadlo  otvorilo nevyskúšaným postupom a netradičným projektom. Divadlo sa  stalo živým stánkom kultúry pre všetky vekové kategórie, kde sa začali  usporadúvať koncerty, výstavy, diskusie, filmové produkcie a podobne.  V rokoch 1997 – 1998 bol odvolaný z funkcie. Po návrate na post  riaditeľa sa vrátil ku koncepcii otvoreného divadla. Zomrel v roku 2007.  V priestoroch divadla, ktoré po ňom pomenovali, pôsobil 37 rokov.

 

Výstava potrvá do 23. 8. 2019.

Vstupné:   
1 € dospelí
0,50 € žiaci, študenti, ZŤP a seniori
vstup voľný vojnoví veteráni
možnosť úhrady kultúrnymi preukazmi

Kontakt: www.rkcpd.sk


Odporúčané akcie