Prierez

Výstavy
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
4.4.2018 - 17:00 - 27.4.2018 - 17:00

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a autorka Oľga Moravcová Vás pozývajú na vernisáž výstavy PRIEREZ 4. apríla 2018 o 17:00 v galérii Regionart pri RKC v Prievidzi.

 

PRIEREZ

Oľga Moravcová sa vo všeobecnosti zaoberá všetkým, čo je spojené s bytím človeka, či už sa jedná o jeho hmotné telo alebo duchovný vývoj človeka. Vo svojej tvorbe reflektuje problematiku ľudského vnímania determinovaného vonkajšími vplyvmi prostredia, v ktorom sa človek vyskytuje. Medzi takto ladené projekty patrí napríklad súbor grafík Zmysly, kde autorka skúma funkciu ľudských zmyslov a mieru deformácie informácií, ktoré sa cez ne dostávajú do ľudského vedomia. Autorka pristupuje k tvorbe so silnou teoretickou zdatnosťou v oblasti kognitívnych vied, ktorá sa pretavuje do výslednej podoby projektu.

Všeobecnou charakteristikou jej prác je konceptuálny prístup, pričom si vopred vytýči cieľ práce a pracovné postupy. Tieto postupy sú procesuálne, dôležitú úlohu v nich hrá čas. Počas prípravy projektu pracuje s konkrétnymi hmotnými formami, ktoré vystavuje vplyvu času alebo iným spôsobom deštruuje, aby ich následne mohla pretransformovať do vizuálne pútavých grafík, či objektov. Samotný proces transformácie je inovatívny z hľadiska grafických technológií, do ktorých vnáša osobité, nové prvky. Z týchto techník je u autorky dominantná technika sieťotlače, ktorú najčastejšie využíva vo svojich finálnych výstupoch. Matricu vytvára spôsobmi, ktoré sú neopakovateľné. Toto môžeme pozorovať napríklad v cykle Vlasy, kde autorka pracuje s autentickým „ľudským materiálom“. Takto vznikajú originálne, väčšinou veľkoformátové grafické listy.

Oľga M. má neobyčajnú danosť transformovať materiálne veci do abstraktnej podoby. Schopnosť redukcie, ktorá však neuberá na obsahu, ústi do minimalistických foriem, väčšinou do grafík a objektov, z ktorých vytvára svoje inštalácie.

 MgA. Andrea Uváčiková

kurátorka výstavy

 

O autorke:

  • OĽGA MORAVCOVÁ sa narodila 22. apríla 1992. Je čerstvou absolventkou Fakulty umenia Ostravskej univerzity ateliéru Voľnej grafiky kde študovala a tvorila pod vedením doc. Mgr. Marka Sibinkého Ph.D.. Za sebou má štúdium strednej Školy úžitkového výtvarníctva v Kremnici v odbore Plošné a plastické rytie kovov. V súčasnosti je prijatá na doktorandské štúdium na Akadémii SztukPięknych v Katowiciach rovnako v obore Voľnej grafiky. Žije a pôsobí v Ostrave.

 

Výstava potrvá do 27. 4. 2018

Vstupné:  
1 € dospelí
0,50 € žiaci, študenti, ZŤP a seniori
vstup voľný vojnoví veteráni
možnosť úhrady kultúrnymi preukazmi

 

Odporúčané akcie