Prizma 2019

Výstavy
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
23.1.2019 - 17:00 - 22.2.2019 - 00:00

Ďalší rekordný ročník Prizmy

Fotografických výstav v našom regióne posledné roky utešene pribúda. Keď sme na jeseň organizovali v rámci Hornonitrianskeho mesiaca fotografie výstavu s podtitulom Život v meste, trochu sme sa obávali, či sa sily nebudú trieštiť a či podobne tematický zameraná výstava nespôsobí nižší záujem o Prizmu a hlavne jej samostatnú kategóriu reportážnej fotografie. No opak sa stal pravdou.

Vlaňajšiu Prizmu sme označili ako rekordnú z pohľadu počtu zúčastnených autorov. Vlaňajšie číslo 82 sa nám síce prekonať nepodarilo, no 77 zúčastnených autorov (36 do 16 rokov, 13 do 21 rokov a 26 dospelých) zaraďuje aj tento ročník medzi veľmi úspešné. Novým rekordom je počet prihlásených fotografií, z celkového počtu 320 fotografií sa nám z priestorových dôvodov podarilo vystaviť „iba“ 226, hoci mnohé z 94 nevystavených fotografií by sa na výstave nestratili.

Medzi členmi poroty sme tentokrát premiérovo privítali aj dvojicu fotografov, ktorí ešte nedávno zbierali ocenenia v juniorskej kategórii - Mateja Chrenku a Petra Pikulíka. Keďže sa venujú štúdiu fotografie, dopriali sme im pohľad na fotografie aj z druhej strany.

Členovia poroty sa zhodli, že tento rok výrazne stúpla kvalita fotografií hlavne v najmladšej kategórii do 16 rokov. Odchodom najlepších fotografov minulých ročníkov z kategórie do 21 rokov o niečo padla výkonnostná latka tejto kategórie a žezlo začínajú preberať ich mladší kolegovia.

Potešiteľným faktom v kategórii dospelých je rozpoznateľný rukopis viacerých dlhoročných autorov, no v prípade niektorých badáme aj recyklovanie ich vlastných nápadov z minulých rokov. Taktiež nás teší nielen veľký počet autorov vystavujúcich premiérovo, ale aj ich kvalita potvrdená oceneniami. Veríme, že konfrontácia ich prác s fotografiami skúsenejších fotografov a s názormi členov poroty im pomôže v profesionálnom raste, no hlavne umocní radosť z fotografovania.

Všetkých autorov a priaznivcov fotografie pozývame na rozborový seminár s členmi poroty, ktorý sa uskutoční v stredu 30. januára 2019 o 17:00 v Galérii RegionArt.

 Peter Cagáň

 

Galéria Regionart pri RKC v Prievidzi, Záhradnícka 19 

Vernisáž výstavy: 23. 1. 2019 o 17:00
Trvanie výstavy: 24. 1. - 22. 2. 2019
Pondelok – piatok: 9:00 - 17:00
Vstupné: 1 € / žiaci, študenti  a seniori 0,50 € / ZŤP a vojnoví veteráni zadarmo

www.rkcpd.sk

Odporúčané akcie