Rozprávkové divadlo

Výstavy
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
-

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi vyhlasuje pre deti a mládež do 15. rokov výtvarnú súťaž venovanú 100. výročiu založenia SND pod názvom Rozprávkové divadlo. Výtvarné práce treba doručiť do knižnice na Záhradníckej ulici 21 do 30. mája 2020. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 11. júna 2020.

Odporúčané akcie