Stopy času

Výstavy
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
19.2.2014 - 09:00 - 21.3.2014 - 17:00

STOPY ČASU

Jubilejná výstava k 80. výročiu narodenia akademického maliara Alojza Petráša z Prievidze, zachytávajúca stopy času v jeho živote a tvorbe.

Alojz Petráš sa narodil 6. januára 1934 v Prievidzi.

V rokoch 1958 – 1964 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, absolvoval odbor monumentálnej maľby u profesora Petra Matejku.

Autor sa doposiaľ venoval komornej tvorbe – kresbe, maľbe, akvarelu, plastike, kombinovaným technikám, monumentálnej tvorbe – interiérovým a exteriérovým dielam v architektúre, sochárskej tvorbe a tvorbe objektov, pričom pracoval s drevom, kameňom a kovom. V tematickom zameraní jeho tvorby dominujú vesmírne, sakrálne, ľudovo-národné i sociálne motívy.

Svoju tvorbu prezentoval na viac ako troch desiatkach individuálnych výstavách doma i v zahraničí, zúčastnil sa mnoho maliarskych a sochárskych sympózií. Jeho diela sú publikované vo viacerých domácich i zahraničných katalógoch a sú zastúpené v galériách na Slovensku a vo svete.

Pre širokú verejnosť je výstava sprístupnená od 19. 2. do 21. 3. 2014
v galérii Regionart pri RKC v Prievidzi
(Záhradnícka 19).                                             

Vstupné: 0,70 € dospelí; 0,40 € študenti, seniori

Zabezpečuje: Bc. Katarína Súkeníková; bližšie informácie: 046 / 512 18 12; katarina.sukenikova@rkcpd.sk

Organizátor: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Odporúčané akcie