Quantcast

Tesná brána - Maľba ako nástroj meditácie

Výstavy
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Od do

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi a autorka Emília Jakubisová vás pozývajú na výstavu TESNÁ BRÁNA v galérii Regionart pri RKC v Prievidzi. 

Viac o autorke a výstave:  

Emília Jakubisová 

  • Narodená 9. 12. 1951 v Leviciach.
  • SŠUP - Stredná škola umeleckého priemyslu v Bratislave, odbor grafika (1967 - 1971)
  • DAMU - Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Prahe, odbor scénografia (1973 - 1977)
  • Vo  voľnej tvorbe Emíliu sprevádza prepojenie rôznych umeleckých disciplín -  výtvarné umenie, poézia, divadlo.  Jednotlivé formy sa prepájajú do  harmonického celku.
  • Žije a pracuje v Bojniciach.

Tesná brána - Maľba ako nástroj meditácie

Silné gestá na pomedzí tesnej brány

Vývoj  osobnosti človeka prináša množstvo vrstiev, ktoré sú hlboko vryté do  samotnej podstaty a občas jedna z týchto vrstevníc vypláva na povrch.  Vracia sa nenápadne, objaví sa vtedy, keď subjekt vôbec nečaká  repetíciu, no zasiahne vo vnútri azda viac ako prvýkrát. Taký je  abstraktný návrat ku gestike a slobode, kde sa maľba stáva nástrojom  meditácie. Gesto vytvárajúce nové hĺbky v obraze prechádza do vnútorného  rozjímania, sprostredkuje hľadanie osobnej intenzity v prežívaní  reality.  Dokonca aj text stráca svoju symbolickú úroveň a primárne  existuje ako simulakrum. Už nepredstavuje význam, iba čistú kaligrafickú  estetizáciu línií, bez okolkov sa k nemu priznáva. Písmo stráca svoj  význam optického dorozumievacieho prostriedku, ale nachádza nové  transcendentálne prepojenia v obraze ako výtvarný znak. Texty síce  skrývajú malé posolstvá, no ich význam pozná len samotná autorka a teda v  jej najnovšej tvorbe sa písmo dostáva do bezobsažnej a/alebo skrytej  roviny. S týmto mysticizmom písma cielene narába, pretvára na formu  kresliarskeho básnenia. Písmo bez obsahu, čistá extrakcia oslobodená od  významu. Písmo sprevádza celú tvorbu Emílie Jakubisovej. Pohráva sa s  písaným písmom, hlaholikou, runovými znakmi, prepája kaligrafiu a obraz,  nachádza a opätovne stráca symbolickú rovinu textu. Určujúci element vo  výtvarnej tvorbe sú jej vlastné básne, ktoré prepája s obrazom. Na  plátne hľadajú spoločný konsenzus dva druhy umenia - výtvarné a  poetické.

Maľbu formujú veľké gestá, podobne ako na  divadelnom pódiu, kde herec musí obsiahnuť celé publikum. Jej  abstraktné maľby zasahujú podobne. Sú neudržateľné vo formáte,  nepokojné, ostré a farebné. Intuitívna maľba si uzurpuje moment náhody  ako svoj modulačný prvok. V technike používa rôzne štruktúry, pastózne  nanášanie farby a prekrývanie vrstiev. Ostré až výrazné farby sa  objavujú v celej jej maliarskej tvorbe, no v tejto sérii na seba  prenášajú intuitívnosť. Maľba sa stáva nástrojom meditácie a farba sa  zároveň stáva nástrojom slobody. Efemérnosť energie sa na plátne  stretáva so silnými gestami. Ťahy štetca vo svojej diskrétnej  myšlienkovej kráse predstavujú jej vnútorné prežívanie. Akoby sa  gestická maľba nedokázala udržať vo svojom vlastnom formáte a hľadala  cestu úniku z vymedzeného rámca. Už nie je veľa času. Všetko je potrebné  povedať, dokončiť, prehlušiť? Čisté plátno je ako pokojná hladina  jazera, ktorú autorka spontánne rozčerí. Vystihuje nepokojné divadlo  odohrávajúce sa na plátne a pritom bezprostredne čerpajúce z reálneho  života, ale aj literatúry.

Autorka sa v sérii diel  inšpirovala kresťansko-filozofickou knihou Tesná brána od Pavla  Straussa, ktorý mal pozoruhodný život. Bol lekárom, konvertitom a v  knihách Boha vnímal panteisticky: „Dejiny sú arénou, po ktorej  pobehával človek ako zúrivá, skrvavená šelma. No Krotiteľ ju vohnal do  klietky, odkiaľ je už len jedna otvorená cesta, a tá vedie úzkou ohnivou  bránou do slobody a milosti Božej.”

kurátorka: Mgr. Andrea Smitková


Galéria Regionart pri RKC v Prievidzi, Záhradnícka 19

Trvanie výstavy: 17. 9. - 28. 10. 2021
Pondelok – piatok: 9:00 - 17:00
www.rkcpd.sk

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia: www.fpu.sk

Odporúčané akcie