Tiché rozhovory

Výstavy
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
27.3.2014 - 16:00 - 28.4.2014 - 17:00

TICHÉ ROZHOVORY

 

Tatiana Dzurendová – maľba

Michal  Barta – drevená plastika

 

Galéria RegionArt pri RKC v Prievidzi

27. 3. – 28. 4. 2014

 

Výstava predstavuje dvoch výtvarníkov regiónu hornej Nitry, členov Klubu výtvarníkov pri RKC v Prievidzi, pre ktorých je tvorba tichým rozhovorom s prírodou, aj keď vo svojej umeleckej výpovedi každý z nich používa iný materiál ako médium.

Sochár Michal Barta si ho v podobe dreva priamo z prírody prisvojuje a pretvára. Od maľby postupne prešiel k ľudovoumeleckej a sochárskej tvorbe. Bol účastníkom regionálnych, celoštátnych i zahraničných prehliadok  a sympózií v oblasti maľby, rezbárstva a drevenej plastiky. Jeho veľkorozmerné plastiky sa nachádzajú vo Východnej, v Kunoviciach (ČR), v Lesoparku Prievidzi a ďalších miestach regiónu hornej Nitry. V posledných rokoch u neho dominuje sochársky poňatá voľná výtvarná tvorba v dreve s prevahou sakrálnych motívov.

Pre fotografku a výtvarníčku Tatianu Dzurendovú je príroda so svojou farebnosťou a atmosférou najsilnejším zdrojom jej výtvarnej výpovede. Je viacnásobnou účastníčkou regionálnych i celoštátnych prehliadok v oblasti amatérskej fotografie a neprofesionálneho výtvarníctva.

 

Aktuálna výstava je tichým dialógom oboch výtvarníkov o spoločnom predmete ich umeleckého záujmu.

Odporúčané akcie