Učíme sa umeniu: Výstava diel z projektu

Výstavy
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
5.12.2018 - 17:30 - 18.1.2019 - 00:00

  • Tento úspešný projekt zahŕňal 9 prednášok a tvorivých dielní, ktoré boli zamerané na teóriu i prax. Lektorka Mgr. Jana Ficová sprevádzala účastníkov workshopov svetom výtvarného umenia. Počas cyklu im predstavovala rozličné žánre ako impresionizmus, stredovekú maľbu, fauvizmus, renesanciu, abstrakciu, zátišie, figúru, portrét, maľbu zvierat.
  • V období od februára do novembra vzniklo množstvo pekných prác. Môžeme poznamenať, že v našom regióne máme veľa výtvarne nadaných ľudí. Teší nás, že projekt sa stretol s veľkým ohlasom u členov klubu výtvarníkov pri RKC v Prievidzi a ďalších záujemcov o výtvarné umenie.
  • Záverom projektu Učíme sa umeniu je výstava vybraných diel, ktorá je sprístupnená od 5. decembra 2018 do 18. januára 2019.
  • Pozývame Vás na vernisáž tejto výstavy dňa 5. decembra o 17:30 v sále RKC v Prievidzi. Kurátorkou výstavy je Jana Ficová.

 

Sála pri RKC v Prievidzi, Záhradnícka 19 

Trvanie výstavy: 5. 12. 2018 - 18. 1. 2019
Pondelok – piatok: 9:00 - 17:00
Vstup voľný

Hlavný partner podujatia Fond na podporu umenia

www.rkcpd.sk

Odporúčané akcie