Vianočná pohľadnica

Výstavy
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
2.12.2013 - 09:00 - 10.1.2014 - 17:00

Vianočná pohľadnica medzinárodná a úspešná

Do jubilejného 10. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže sa zapojilo takmer 5500 detí. Ocenené detské práce sa stanú po vytlačení oficiálnymi pohľadnicami.

Medzinárodná výtvarná súťaž Vianočná pohľadnica, ktorú po desiatykrát vyhlásilo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, opäť prekvapila záujmom i vyzretosťou súťažných prác. Do jubilejného ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže poslalo svoje práce 5 472 detí z 385 škôl zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Ukrajiny. Detskí autori vo svojich výtvarných prácach prezentovali svoje zručnosti a videnie vianočnej tematiky. Okrem tradičných vianočných námetov, ako je svätá rodina a betlehem, boli zastúpené aj práce so zimnými hrami v prírode pri stavaní snehuliaka či vianočné prírodné motívy. Nechýbali ani práce zachytávajúce zvyky a tradície sviatočného obdobia zo Slovenska, ale aj zahraničia. Porota, v ktorej pracovali výtvarníci a pedagógovia Mgr. art. Miroslav Knap, Mgr. art. Ignác Kasan, Mgr. Daniel Marček, Braňo Jánoš a Mgr. Júlia Šefčíková, ocenila svojskú detskú interpretáciu, kreatívne riešenia a experimenty s materiálom. V jednotlivých kategóriách udelila spolu 47 individuálnych a kolektívnych ocenení. Porota a organizátori ďakujú všetkým deťom za zaslané práce do súťaže, v ktorých nám poodhalili svoje vnímanie a očakávania sviatočného obdobia.     

Kolekcia víťazných prác bude sprístupnená 9. decembra 2013 v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne, kde sa o 14.00 hodine uskutoční aj vyhlásenie výsledkov výtvarnej súťaže spojené s odovzdaním cien. Výstava zostavená z víťazných prác potrvá do 13. januára 2014. Ďalšie  kolekcie budú nainštalované nasledovne:

1. 12. 2013 – 15. 1. 2014 – Galerie na Měšťance Vlčnov

2. 12. 2013 – 10. 1. 2014 – Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

9. 12. 2013 – 9. 1. 2014 – Klub Śrubka Źywiec

9. 12. 2013 – 13. 1. 2014 – Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín

13. 1. 2014 – 30. 1. 2014 – Výstavné priestory Trenčianskeho samosprávneho kraja Trenčín

Odporúčané akcie