VÝSTAVA PRI PRÍLEŽITOSTI 145. VÝROČIA NARODENIA KAROLA ANTONA MEDVECKÉHO

Výstavy
Kultúrne centrum Bojnice
-

Výstava približuje život a činnosť významného rímskokatolíckeho kňaza, etnografa, historika, politika a signatára Martinskej deklarácie - Karola Antona Medveckého. V roku 1920 začal pôsobiť na fare v Bojniciach, kde bol menovaný za  farára a správcu Oltárnictva sv. Antona. Tu pôsobil až do svojej predčasnej smrti v roku 1937. Integrálnou súčasťou jeho národnopolitických a národnokultúrnych úsilí  bola vlastivedná bádateľská práca. Patril k najaktívnejším členom a  funkcionárom Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Bol blízkym pracovníkom jej zakladateľa Andreja Kmeťa. Roku 1926 sa ako predseda Muzeálnej slovenskej spoločnosti pričinil o znovuvydávanie jej tlačových orgánov Časopis a Sborník  Muzeálnej slovenskej spoločnosti, ktoré zároveň aj redigoval. Podieľal  sa na budovaní zbierkových fondov Slovenského národného múzea, najmä etnografických. Zasadzoval sa o navrátenie muzeálnych predmetov z Maďarska, ktoré boli zo Slovenska odcudzené za Uhorska. Patrí medzi najvýznamnejšie postavy slovenského múzejníctva.

Výstava je realizovaná v spolupráci s Klubom priateľov histórie Bojníc, otvorená počas prevádzky KC Bojnice

a trvá do 18.9. 2020.    


Odporúčané akcie