Ženy sveta

09.10.2013 - 18:00 - 08.11.2013 - 17:00
Výstava fotografií žien z celého sveta, ktorých autorom je Milivoje Jocic - srbský dokumentárny a cestopisný fotograf. Vstup voľný

Milivoje Jocic /SR/ je srbský dokumentárny a cestopisný fotograf.

Fotografiami sa snaží ukázať autenticitu a charakteristické prvky života navštívených krajín. Vo svojej tvorbe sa snaží zachytiť správny okamih, ktorý má výpoveď - o živote a kultúre. V rámci svojho dokumentovania sa sústredí na rušivé, vizuálne zaujímavé momenty, napriek tomu z jeho fotografií vyžaruje pokojná atmosféra a krása zobrazeného miesta.

Cieľom výstavy je snaha predstaviť jedinečnosť, pestrosť a odlišnosti kultúr. Z celej tvorby cítiť autorovu nostalgiu za svetom, ktorý nenávratne mizne s postupujúcou globalizáciou.

Autor je členom Klubu priatel'ov fotografie pri Stredoeurópskom dome fotografie v Bratislave, ktorý funguje od roku 2007.

Vstup voľný

Miesto konania: Učebňa Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi, Záhradnícka 19

Zabezpečuje: Mgr. Ľudmila Húsková; bližšie informácie: 046 / 512 18 10; ludmila.huskova@rkcpd.sk

Partneri: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, ETN Slovakia s.r.o., Spolok Srbov na Slovensku

Hlavné menu