Arteterapia 2023 / OBSADENÉ

Workshop - Prednáška
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Od do

ÚČASTNÍCKY LIMIT JE NAPLNENÝ. ĎAKUJEME!


Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Arteterapia

pre pomáhajúce profesie a záujemcov o túto tému

Kedy: 21. 9. 2023 o10.00h - 12.30 h 

Miesto konania: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Záhradnícka 19

Vstup voľný

Obsah vzdelávania:

  • úvod do arteterapie
  • výtvarné hry na rozvoj kognitívnych funkcií so zameraním na pamäť
  • arteterapeutické aktivity a témy zamerané na relaxáciu a uvoľnenie
  • námety ako "si zaspomínať" pomocou arteterapie
  • diskusia

Lektorka

Mgr. Katarína Mihinová - poradenská psychologička, arteterapeutka, lektorka

Arteterapii sa venuje v rámci združenia Artea od r. 2012 – lektorsky  vedie vzdelávacie akcie, workshopy, sebaskúsenostné skupiny rôzneho  zamerania pre dospelých (napr. vzťahy, emócie, riešenie problémov,  zdroje z detstva). Z oblasti arteterapie absolvovala Foundation in Art  Therapy Course organizovaný Britskou arteterapeutickou asociáciou v  Londýne. Má ukončený výcvik v Symbol terapii, absolvovala semináre KIP  a Dlhodobý kurz muzikoterapie. Absolvovala Systematické kurzy  arteterapie u p. Novákovej a v spoločnosti Artter, rôzne krátkodobé  arteterapeutické semináre.


Podujatie sa koná v rámci projektu Čírenie spomienok 2023.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

www.rkcpd.sk

Odporúčané akcie