Dni seniorov 2022: Skryté choroby srdca

Workshop - Prednáška
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Od do

Pozývame vás všetkých bez rozdielu veku na prednášky v rámci projektu Dni seniorov.


Prednáška s kardiológom pri príležitosti Svetového dňa srdca a praktické ukážky resuscitácie.

Prednášajúci

MUDr. Ján Kotrík - kardiológ

Mgr. Renáta Lukáčiová – Slovenský červený kríž, územný spolok Prievidza

Vstup voľný


www.rkcpd.sk


Odporúčané akcie