Eko liečenie včiel

Workshop - Prednáška
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
-

Miesto konania: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Záhradnícka 19

Kontakt: Základná organizácia SZOPK v Prievidzi, 0903 239 643

Odporúčané akcie