Knižnica pre najmenších 2: Rozviňte potenciál vášho dieťaťa technikami Montessori

Workshop - Prednáška
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
Od do

Úlohou nás dospelých, či už učiteľov alebo rodičov, je ponúknuť dieťaťu v správnom období cenné stimulujúce podnety. V láskyplnom a pripravenom prostredí, tak, aby mohlo využiť a rozvinúť bohatstvo skryté vo svojom vnútri.
V piatok 17. mája 2024 o 9.30 hodine preto pozývame všetkých rodičov a ich deti na zážitkové podujatie zamerané na Montessori metódu. Workshop sa uskutoční v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi na Záhradníckej 21 v rámci projektu Rok v knižnici ako jeho súčasť s názvom Knižnica pre najmenších.
Zakladateľka Montessori škôlky v Prievidzi, Monika Kupcová, ktorá získala diplom z Montessori pedagogiky AMI pre vek 0-3rokov, vám priblíži interaktívnou formou správne prístupy podľa princípov montessori, ako učiť deti samostatnosti, rozvíjať tvorivé myslenie a stimulovať ich talenty. Rovnako si povieme o tom, ako pripraviť vhodné prostredie pre rozvoj detí priamo u vás doma.
Vstup je voľný. Počet účastníkov je však obmedzený, preto si čo najskôr rezervujte miesto. Rezerváciu môžete urobiť na telefónnom čísle 0901 918 838, e-mailom na detskepd@hnkpd.sk alebo cez formulár, ktorý nájdete na našej webovej stránke.
Počas podujatia bude prebiehať v priestoroch knižnice SWAP detského oblečenia a kníh.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Odporúčané akcie